Elektroninės paslaugos. Naudokimės jomis arba sužinokime, ko dar nežinome apie tai!

 Gerb. gyventojai, mums būtų malonu išgirsti Jūsų nuomonę apie elektronines paslaugas ir supažindinti, kur galima rasti įvairios informacijos. Kviečiame nebūti abejingus!

Apklausa (anketa-atmintinė) vykdoma 2018 m. rugsėjo 1-30 dienomis, atsakymai bus panaudoti siekiant mažinti Jums tenkančią administracinę naštą ir pateisinant Jūsų lūkesčius.

Pažymėkite, ar naudojotės / nesinaudojote šioje lentelėje išvardytomis elektroninėmis paslaugomis:

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Piniginė socialinė parama: išmokos vaikams, parama mokiniams, piniginė socialinė parama, šalpos, mirties išmokos, slaugos, priežiūros kompensacijos, globos išmoka, globos tikslinis priedas, vienkartinė įsikūrimo pašalpa, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai ir kt. (www.spis.lt)Privalomas
Socialinės paslaugos: socialinė globa, integrali pagalba (dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugos) pagalbos namuose, transporto organizavimo paslaugos, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, kompleksinės paslaugos šeimai, vaiko laikinos globos (rūpybos) organizavimas ir pan. (www.spis.lt, www.akmene.lt)Privalomas
Socialinės apsaugos išmokos (nedarbo, soc. draudimo išmokos ir pašalpos, vaikų priežiūros išmokos, pensijos, kompensacijos ir šalpos išmokos ir pan. (www.sodra.lt)Privalomas
Civilinės paslaugos: prašymas įregistruoti vaiko gimimą (taip pat ir gimusio užsienio valstybėje), įtraukti į apskaitą santuokos sudarymą (sudarytą bažnyčioje ar užsienio valstybėje), užsienio valstybėje mirusio asmens mirtį, prašymas dėl santuokos nutraukimo ir kt. (www.mepis.lt)Privalomas
Leidimai, licencijos: prekybai, renginiams, kasimo darbams, medžių kirtimui, išorinei reklamai įrengti, saugaus eismo klausimais (www.epaslaugos.lt)Privalomas
Gyvenamosios vietos deklaravimas, adreso pasikeitimas (www.epaslaugos.lt)Privalomas
Su žemės ūkiu susijusios paslaugos: technikos apžiūra, registravimas, žemės ūkio valdų, ūkininko ūkio registravimas, duomenų keitimas ir pan. (www.epaslaugos.lt)Privalomas
Su sveikatos apsauga susijusios paslaugos: sveikatos draudimo kortelių išdavimas (www.siauliutlk.lt), registracija pas gydytojus, informacija apie paslaugas ir kt. informacija (www.sergu.lt, gydymo įstaigų svetainės)Privalomas
Leidimai statyboms: prašymų pateikimas (www.vtpsi.lt, www.planuojustatyti.lt)Privalomas
Asmens dokumentai (pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas (www.migracija.lt, www.regitra.lt)Privalomas
Pajamų mokestis ir turto deklaravimas (elektroninė deklaravimo sistema EDS)Privalomas
Darbo paieška – užimtumo centrų ir darbo biržos paslaugos (www.ldb.lt)Privalomas
Automobilių registracija: naudoti, nauji ir pan. (www.regitra.lt)Privalomas
Bibliotekos paslaugos (www.libis.lt, www.ibiblioteka.lt)Privalomas
Priėmimas į aukštąsias mokyklas (www.lamabpo.lt)Privalomas
Pareiškimai / pranešimai policijai (www.epolicija.lt)Privalomas
Ar naudojotės dar kokiomis elektroninėmis paslaugomis? Kokiomis?
Kodėl nesinaudojate elektroninėmis paslaugomis: