E-demokratijos sprendimai Jonavos rajono savivaldybėje, II etapas

Elektroninių paslaugų vartotojų apklausos anketa, kuri vykdoma siekiant įvertinti Jonavos rajono savivaldybėje teikiamų naujų paslaugų kokybę. Anketa anoniminė, anketos duomenys bus naudojami projekto „E-demokratijos sprendimai Jonavos rajono savivaldybėje, II etapas“, įvykdyto pagal Ekonominio augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę „Elektroninė demokratija: regionai“ rezultato rodikliui ir Jonavos rajono savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybei įvertinti. Įgyvendinus projektą, Jonavos rajono savivaldybės puslapyje www.jonava.lt buvo modernizuotos 8 e-demokratijos paslaugos ir sukurtos 2 naujos e-demokratija elektroninės paslaugos:

1. e-peticijos – peticijų savivaldybės institucijoms teikimas internetu (peticijos dėl savivaldybės institucijų priimtų sprendimų ir kt.)

2. e-prašymai – gyventojų ir organizacijų prašymų, susijusių su savivaldybės institucijų teikiamomis paslaugomis, teikimas internetu. Anketoje vertinamos tik naujai sukurtos paslaugos.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Ar sutinkate su teiginiu, kad naujos e-peticija elektroninės paslaugos pateikimo logika aiškiai ir lengvai suprantama?

Jei nesutinkate (paaiškinkite kodėl)

2. Ar sutinkate su teiginiu, kad naujos e-prašymai elektroninės paslaugos pateikimo logika aiškiai ir lengvai suprantama?

Jei nesutinkate (paaiškinkite kodėl)

3. Kaip Jūs vertintumėte Jonavos rajono savivaldybės tinklalapio naujos viešosios e-peticija elektroninės paslaugos informatyvumą?

Jei neigiamai (paaiškinkite kodėl)

4. Kaip Jūs vertintumėte Jonavos rajono savivaldybės tinklalapio naujos viešosios e-prašymai elektroninės paslaugos informatyvumą?

Jei neigiamai (paaiškinkite kodėl)

5. Ar sutinkate su teiginiu, kad naujos e-peticija elektroninės paslaugos funkcijų ir parinkčių išdėstymas yra aiškus ir patogus?

Jei nesutinkate (paaiškinkite kodėl)

6. Ar sutinkate su teiginiu, kad naujos e-prašymai elektroninės paslaugos funkcijų ir parinkčių išdėstymas yra aiškus ir patogus?

Jei nesutinkate (paaiškinkite kodėl)

7. Kaip Jūs vertintumėte Jonavos rajono savivaldybės tinklalapio naujos viešosios e-peticija elektroninės paslaugos funkcionalumą?

Jei neigiamai (paaiškinkite kodėl)

8. Kaip Jūs vertintumėte Jonavos rajono savivaldybės tinklalapio naujos viešosios e-prašymai elektroninės paslaugos funkcionalumą?

Jei neigiamai (paaiškinkite kodėl)

9. Ar sutinkate su teiginiu, kad į užklausas e-peticija atsakoma pakankamai greitai, tinkamai ir kompetentingai?

Jei nesutinkate (paaiškinkite kodėl)

10. Ar sutinkate su teiginiu, kad į užklausas e-prašymai atsakoma pakankamai greitai, tinkamai ir kompetentingai?

Jei nesutinkate (paaiškinkite kodėl)

11. Ar sutinkate su teiginiu, kad e-peticiją pateikti internetu yra patogiau ir nėra poreikio vykti į savivaldybę?

Jei nesutinkate (paaiškinkite kodėl)

12. Ar sutinkate su teiginiu, kad e-prašymą pateikti internetu yra patogiau ir nėra poreikio vykti į savivaldybę?

Jei nesutinkate (paaiškinkite kodėl)

13. Jūsų nuomone, dėl kokių priežasčių Jonavos rajono gyventojai nepakankamai aktyviai naudojasi ar visiškai nesinaudoja E-demokratijos paslaugomis?