DINETA aptarnavimo kokybės anketa

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Kaip Jūs vertinate DINETA aptarnavimo kokybę? Žymėkite skalėje nuo 1 iki 5. (1 - blogiausiai, 5 - geriausiai) ✪

1
2
3
4
5
Konsultantai
Kasos programos aptarnavimo specialistai
Programuotojai
Kiti

2. Kaip Jūs vertinate DINETA darbuotojų atsakymų aiškumą? Žymėkite skalėje nuo 1 iki 5. (1 - neaiškūs atsakymai, 5 - aiškūs atsakymai) ✪

1
2
3
4
5
Konsultantai
Kasos programos aptarnavimo specialistai
Programuotojai
Kiti

3. Kaip Jūs vertinate DINETA darbuotojų mandagumą ir paslaugumą Jūsų atžvilgiu? Žymėkite skalėje nuo 1 iki 5. (1 - nemandagūs ir nepaslaugūs, 5 - labai mandagūs ir paslaugūs) ✪

1
2
3
4
5
Konsultantai
Kasos programos aptarnavimo specialistai
Programuotojai
Kiti

4. Kaip Jūs vertinate DINETA darbuotojų reakciją į skubias Jūsų problemas, strigimus ir pan.? Žymėkite skalėje nuo 1 iki 5. (1 - neoperatyvūs, 5 - operatyvūs ir greiti) ✪

1
2
3
4
5
Konsultantai
Kasos programos aptarnavimo specialistai
Programuotojai
Kiti

5. Jūsų papildomos pastabos, komentarai ar pasiūlymai.

6. Ši anketa yra anoniminė, tačiau, esant poreikiui patikslinti pastabą ar siūlymą, norėtume su Jumis susisiekti. Jeigu tam neprieštaraujate, nurodykite savo vardą bei telefono numerį ar elektroninio pašto adresą.