DĖL DUOMENŲ APIE NEAKTYVIUS JAUNUS ŽMONES ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE RINKIMO - 2018

Neaktyvūs jauni žmonės 14-29 metų   savivaldybėje 2018 m. spalio 1 d. duomenimis

Kiekvieną ketvirtį vadovaudamasi Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 2V-179-(1.4) savivaldybė renka duomenis iš:

1. seniūnijų – seniūnijos teritorijoje gyvenančių neaktyvių jaunų žmonių (14–29 m.) skaičių;

 2. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus – mokyklos nelankančių 14–18 m. žmonių skaičių pagal Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (NEMIS) ir Mokinių registro duomenis;

3.savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus – socialinės rizikos šeimoms priklausančių neaktyvių jaunų žmonių (14–29 m.) skaičių;

4. savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus – socialinę paramą gaunančių neaktyvių jaunų žmonių (14–29 m.) skaičių;

 5. atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių – neaktyvių jaunų žmonių, kurie dalyvauja atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veikloje (14–29 m.), skaičių;

  6. apygardos probacijos tarnybos – ketvirčio, už kurį renkama informacija, laikotarpiu iš įkalinimo įstaigų grįžusių jaunų žmonių (14–29 m.) skaičių;

7.Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) – neįgaliais pripažintų jaunų žmonių (14 – 29 m.) skaičių.

Neaktyvus jaunas žmogus  – nesimokantis, nestudijuojantis, nedirbantis pagal darbo sutartį ar savarankiškai, neturintis kitų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, nevykdantis neatlygintinio užimtumo veiklos, neieškantis darbo jaunas žmogus.

Maloniai prašome atsakingus minėtų įstaigų darbuotojus užpildyti klausimyną iki spalio 12 d. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Duomenis teikiančios įstaigos pavadinimas
Duomenis pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos
Neaktyvių (nesimokantis, nestudijuojantis, nedirbantis pagal darbo sutartį ar savarankiškai, neturintis kitų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, nevykdantis neatlygintinio užimtumo veiklos, neieškantis darbo jaunas žmogus) jaunų žmonių skaičius: