BĮ KLAIPĖDOS „GINTARO“ SPORTO CENTRO APKLAUSA DĖL TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO BEI KOKYBĖS GERINIMO

Apklausą atlieka Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius

Šia anketa siekiame ištirti mūsų įstaigos prieinamumą, ugdymo kokybę bei kaip tenkinami Jūsų vaiko asmeninės, socialinės, pažinimo, lavinimo, saviraiškos ir kiti poreikiai.

 Anketa anoniminė. Iš anksto dėkojame už pateiktus atsakymus

1. Kiek Jūsų šeimos vaikų lanko mūsų įstaigą:
2. Jūsų vaiko (-ų) amžius (galima pasirinkti kelis atsakymų variantus):
3. Kiek kartų per savaitę Jūsų vaikas lanko treniruotes:
4. Kodėl plaukimo/plaukimo su pelekais treniruotes pasirinkote būtent mūsų įstaigoje? (galima pasirinkti kelis atsakymų variantus)
5. Kokių tikslų siekia Jūsų vaikas lankydamas „Gintaro“ sporto centrą:
6. Kaip vertinate treniruočių kokybę?
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomonės
Treneris yra puikus pedagogas (moka sudominti, tinkamai motyvuoja, moka psichologiškai prieiti prie sudėtingų vaikų, kt.)
Treniruočių atmosfera yra labai gera: vaikai skatinami gerbti aplinkinius, vaikai jaučiasi saugūs
Treniruočių veikla naudinga vaikui: ugdomos tinkamos fizinės, psichologinės savybės
Treniruočių veikla, treneris patinka vaikui
Vaikas jaučiasi įvertintas, noriai lanko treniruotes
Treniruotės vyksta numatytu laiku ir trunka visą tam skirtą laiką, vyksta reguliariai
Treniruočių patalpos bei naudojamos priemonės tvarkingos, ugdymui reikalingų priemonių netrūksta
Yra organizuojamos atviros treniruotės, parodomosios varžybos tėvams
Rekomenduočiau kitiems tėvams leisti vaikus į šias treniruotes
7. Jūsų nuomone, kas galėtų turėti įtakos geresnei treniruočių kokybei? (galima pasirinkti kelis atsakymų variantus)
8. Kiek tenka papildomai prisidėti prie ugdymo aplinkos ir / ar ugdymo priemonių per mėnesį? (galima pasirinkti kelis atsakymų variantus)
9. Kaip vertinate mokestį (įmokas) už neformalųjį sportininko ugdymą?
10. Iš kur sužinojote apie mūsų įstaigą (galima pasirinkti kelis atsakymų variantus):
11. Ar treniruočių laikas ir trukmė per savaitę yra priimtinas?
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomonės
Treniruotės vyksta priimtinu laiku. Jų trukmė per savaitę pakankama
Treniruotės vyksta priimtinu laiku, tačiau galėtų vykti trumpiau (mažiau)
Treniruotės vyksta priimtinu laiku, tačiau treniruočių trukmė per savaitę turėtų būti ilgesnė
Treniruotės galėtų vykti lanksčiau, sudarytos sąlygos patiems rinktis treniruočių trukmę per savaitę
Treniruočių laikas nepriimtinas, tačiau trukmė per savaitę pakankama
Treniruočių laikas ir trukmė per savaitę yra nepriimtina
12. Ar lengvai pasiekiama treniruočių vieta?
13. Kaip Jūsų vaikas nuvyksta į treniruotes? (galima pasirinkti kelis atsakymų variantus)
14. Ar mūsų įstaigoje tėvai įtraukiami į įstaigos bendruomenės veiklą:
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuNeturiu nuomonės
dalyvauja įstaigos valdyme
prisideda prie įstaigos veiklos pristatymo
prisideda prie organizuojamų renginių (turnyrų, varžybų ir kt.) bei patys juose dalyvauja
Glaudžiai bendradarbiauja su treneriais bei įstaigos vadovais dėl vaiko pasiekimų ir kt. klausimais
15.Ar Jūsų vaikas(-ai) lanko papildomai ir kitus neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus (būrelius) kitose įstaigose?
16. Jei taip, nurodykite ką ir kur lanko (pvz., būrelį mokykloje), kitas neformaliojo švietimo įstaigas (saviraiškos centrą; karalienės Luizės mokyklą ir kt.), dailės ar muzikos mokyklą, kursus ir kt.)?