Auditoriaus profesinė etika

Jūsų lytis
Jūsų pareigos
Jūsų darbo stažas audito veikloje
Jūsų nuomone, kokia dabartinė auditorių profesinės etikos būklė Lietuvoje?
Jūsų nuomone, ar visi Lietuvos auditoriai griežtai laikosi TBF BPK nustatytų auditoriaus etikos principų?
Jūsų nuomonę, kam daugiausia dėmesio savo profesinėje veikloje turėtų skirti auditorius ?
Įvertinkite kiek sutinkate su nurodytais atsakymo variantais (nuo 1 iki 5 balų skalėje:, 1 – mažiausiai, 5 – daugiausiai)
12345
Teikiamų paslaugų kokybė
Nepriklausomybė
Mokėjimas bendrauti
Kam Jūs skiriate daugiausia dėmesio savo profesinėje veikloje ?
Įvertinkite kiek sutinkate su nurodytais atsakymo variantais (nuo 1 iki 5 balų skalėje:, 1 – mažiausiai, 5 – daugiausiai)
12345
Teikiamų paslaugų kokybė
Nepriklausomybė
Mokėjimas bendrauti
Jūsų nuomonę, kas lemia auditoriaus veiklos moralumą?
Jūsų nuomonę, dėl kokių priežasčių auditoriai nesilaiko etikos normų?
Jūsų nuomonę, kokių pranašumų turi profesinės etikos normų laikymasis?
Ar buvo atvejų, kai klientas, nesuinteresuotas neigiama išvada, atsisakė sumokėti už darbą?
Kaip suprantate savo atsakomybę visuomenei?
Ar sutinkate, kad Jūsų profesijos išskirtinis bruožas – atsakomybė visuomenei?
Jūsų nuomonę, kas padeda spręsti auditorių etikos problemas?
Kaip sprendžiate iškylančias etikos problemas
Ar Jums, kaip auditoriui, dėl santykių ir aplinkybių audito veikloje kilo grėsmių pažeisti etikos principus?
Jeigu atsakėte į prieš tai pateiktą klausimą TAIP, nurodykite kokios grėsmės iškilo
Jeigu pažymėjote bent vieną grėsmę, nurodykite, kokias apsaugos priemones naudojate, kad pašalintumėte iškylančias grėsmes:
Ar buvote susidūrę su konfliktais dėl pagrindinių etikos principų nesilaikymo?
Ar Jums teko savo veikloje susidurti su situacija (-omis), kai buvo pažeisti TBF BPK nustatyti auditoriaus etikos principai?
Jeigu į prieš tai buvusį klausimą atsakėte TAIP, nurodykite kokie principai buvo pažeisti:
Kokios būtų Jūsų rekomendacijos Lietuvos auditoriams, kaip spręsti etikos problemas ir (arba) išvengti grėsmių pažeisti etikos principus?