AUDITO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮMONIŲ APKLAUSA APIE PARTNERYSTĖS RYŠIUS SU AUDITUOJAMOMIS ĮMONĖMIS

Sveiki,

Esu Mykolo Romerio universiteto magistrantūros studijų veiklos audito programos studentė. Šiuo metu atlieku magistrinio darbo tyrimą apie audito paslaugas teikiančių įmonių partnerystės ryšius su audituojamomis įmonėmis. Anketos metodu gauti duomenys bus naudojami tik tyrimo tikslams pasiekti, todėl užtikrinamas kiekvieno respondento anonimiškumas. Prašau užpildyti anketą atsižvelgiant į sąžiningumo principą tam, kad gauti duomenys būtų tikslūs. Iš anksto dėkoju!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

1. Jūsų įmonės buveinė:Privalomas
2. Prieš kiek metų įkurta Jūsų įmonė?Privalomas
3. Jūsų įmonės apyvarta per metus (eurais):Privalomas
4. Kiek auditorių dirba Jūsų įmonėje?Privalomas
5. Kiek kitų darbuotojų dirba Jūsų įmonėje?Privalomas
6. Kokio pobūdžio auditą atlieka Jūsų įmonė? (galima pasirinkti kelis variantus)Privalomas
7. Ar Jūsų įmonė atlieka tik audito paslaugas? (Jeigu pasirinkote atsakymą „Taip“ – pereikite prie 9 klausimo)Privalomas
8. Kokias dar paslaugas atlieka Jūsų įmonė? (Galima pasirinkti kelis variantus)Privalomas
9. Kokiose įmonėse dažniausiai atliekate auditą? (Galima pasirinkti kelis variantus)Privalomas
10. Kokios ekonominė veiklos rūšies įmonėse dažniausiai atliekate auditą: (Galima pasirinkti kelis variantus)Privalomas
11. Kaip ieškote įmonių, kurioms atliksite auditą? (Galima pasirinkti kelis variantus)Privalomas
12. Kiek vidutiniškai audito išvadų per metus pasirašo Jūsų įmonės auditorius/iai?Privalomas
13. Kaip manote, į kokius kriterijus atsižvelgia įmonės, besirinkdamos audito paslaugų teikėjus? (Galima pasirinkti kelis variantus)Privalomas
14. Kas, Jūsų nuomone, priima sprendimą apie tai, kas įmonėje atliks auditą?Privalomas
15. Sutartį dėl audito atlikimo toje pačioje įmonėje dažniausiai pasirašote:
16. Kokios auditoriaus savybės, Jūsų nuomone, yra svarbiausios (galima pasirinkti ne daugiau, kaip tris)Privalomas
17. Kokios priežastys, Jūsų nuomone, lemia tarp audituojamos įmonės ir auditoriaus kylančius konfliktus?Privalomas
Visiškai sutinkuSutinkuNeturiu aiškios nuomonėsNenorėčiau sutiktiKategoriškai nesutinkuNeaktualu
Auditoriaus nenoras bendradarbiauti
Auditoriaus neprofesionalumas
Auditoriaus kompetencijos trūkumas
Auditoriaus grąsinimai/gąsdinimai
Auditoriaus ne laiku atliekamas darbas
Šališkas auditoriaus elgesys
Priešiškas auditoriaus nusiteikimas jau darbo pradžioje
Auditoriaus profesinio konfidencialumo trūkumas
Audituojamos įmonės vadovybės nenoras bendradarbiauti
18. Kaip elgiatės iškilus konfliktui tarp auditoriaus ir įmonės vadovybės? (Galima pasirinkti kelis variantus)Privalomas
19. Kaip stengiatės palaikyti partnerystės ryšius su audituojama įmone? (Galima pasirinkti kelis variantus)Privalomas
20. Ar teko nutraukti audito atlikimo sutartį dėl netinkamo įmonės vadovybės ar darbuotojų elgesio? (Jei pasirinkote atsakymą "Ne" - pereikite prie 22 klausimo)Privalomas
21. Koks tai buvo elgesys?
22. Kaip, Jūsų nuomone, įmonės reaguoja į gautą audito išvadą? (Galima pasirinkti kelis variantus)Privalomas
23. Ar sutinkate su teiginiu, kad auditas padeda stebėti ir analizuoti įmonės veiklą?Privalomas
24. Ar sutinkate su teiginiu, kad auditas padeda įveikti įmonėje kylančias rizikas?Privalomas
25. Ar sutinkate su teiginiu, kad auditas padeda išvengti neekonomiško ir neefektyvaus išteklių naudojimo?Privalomas
26. Ar sutinkate su teiginiu, kad auditas gerina įmonės valdymą?Privalomas
27. Ar sutinkate su teiginiu, kad auditas didina klientų ir partnerių pasitikėjimą įmone?Privalomas
28. Ar sutinkate su teiginiu, kad auditas padeda įsilieti į tarptautines organizacijas/rinkas?Privalomas
29. Ar sutinkate su teiginiu, kad auditas padeda gauti paramą/įgyvendinti projektą?Privalomas
30. Kokią dar naudą Jūsų atliekamas auditas suteikia įmonei?