ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE APKLAUSOS ANKETA

Šilalės rajono savivaldybės administracija vykdo apklausą dėl asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo kokybės vertinimo. Ši apklausa asmenims suteikia galimybę pareikšti savo nuomonę apie prašymų ir skundų nagrinėjimą ir aptarnavimo kokybę Šilalės rajono savivaldybės administracijoje.

Apklausa yra ANONIMINĖ, todėl nereikia nurodyti vardo ir pavardės.

Apklausa vykdoma neribotą laiką.

Apklausos duomenys skelbiami vieną kartą metuose Šilalės rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje adresu: www.silale.lt

Prašome atsakyti, pažymint tinkamą variantą.

Pic
Ar esate pakankamai informuotas apie Savivaldybės administracijos darbo laiką?
Ar patogus Jums Savivaldybės administracijos nustatytas asmenų priėmimo laikas?
Ar Jums tenka ilgai laukti priėmimo?
Ar mandagiai buvote aptarnaujami?
Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti kvalifikuotai?
Ar Jus patenkino atsakymų į prašymus ar skundus pateikimo terminai?
Ar buvote informuoti apie veiksmus, kurių Savivaldybės administracija ėmėsi spręsdama Jūsų klausimus?
Ar teko pateikti papildomus dokumentus Jums rūpimu klausimu?
Kokiu būdu kreipėtės į Savivaldybės administraciją?
Kokiu būdu gavote atsakymą į Jūsų paklausimą?
Jūsų pasiūlymai ir pastabos dėl asmenų aptarnavimo Savivaldybės administracijoje: