ASMENŲ APTARNAVIMO PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISME KOKYBĖS VERTINIMO ANKETA

Prašome Jūsų užpildyti anketą, skirtą klientų aptarnavimo kokybei Panevėžio apygardos teisme įvertinti. Jūsų atviri ir nuoširdūs atsakymai padės mums nustatyti esamą klientų aptarnavimo kokybės lygį teisme ir jį gerinti.

Kaip kreipėtės į teismą?
Galite pasirinkti kelis ar visus atsakymo variantus
Ties kiekvienu teiginiu prašome pažymėti Jūsų nuomonę atitinkantį atsakymo variantą
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinkuNepastebėjau / negaliu įvertinti
Teismo lankytojams pateikiamos aiškios nuorodos į teisme esančias patalpas (raštinę, teismo posėdžių sales ir kt.)
Informaciniuose stenduose pateikta informacija apie teismo posėdžius yra aktuali
Interneto tinklapyje pateikta informacija apie teismo posėdžius yra aktuali
Teismo darbo laiku teismo raštinėje visada esu laiku aptarnaujamas
Teismo darbuotojai (ne teisėjai) su manimi bendrauja pagarbiai ir dalykiškai
Teismo darbuotojai (ne teisėjai) prieš teikdami informaciją (atsakymus) tiksliai išsiaiškina kreipimosi tikslą ar klausimo esmę
Teismo darbuotojai (ne teisėjai) pagal savo kompetenciją aiškiai ir išsamiai atsako į man rūpimus klausimus (nevartoja profesinių terminų jų nepaaiškinę, žargono ir pan.)
Jei teismo posėdis atidedamas ar vėluoja, teismo darbuotojas (ne teisėjas) informuoja apie tai laukiančius asmenis, atsiprašo, nurodo vėlavimo priežastį
Jei bet kurį atsakymą įvertinote "Visiškai nesutinku", "Nesutinku" arba "Nei sutinku, nei nesutinku", prašome pakomentuoti Jūsų vertinimą:
Pateikite pastabų ir pasiūlymų, kaip gerinti asmenų aptarnavimą teisme: