Asmenų aptarnavimo Lietuvos standartizacijos departamente apklausos anketa

Siekdami gerinti Lietuvos standartizacijos departamento veiklą ir užtikrinti kuo geresnę Jums teikiamų paslaugų kokybę, prašome užpildyti toliau pateiktą anketą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Su kokia veiklos sritimi susijusiu (-iais) klausimu (-ais) kreipėtės į Lietuvos standartizacijos departamentą ?
Pasirinkite vieną ar daugiau variantų
2. Kaip vertintumėte pirminį informacijos suteikimą (telefonu, atvykus, raštu) ir nukreipimą į Lietuvos standartizacijos departamento atitinkamą skyrių (ar nukreipimą pas skyriaus specialistą) ?
Pasirinkite iš sąrašo
3. Ar lengvai prieinama informacija apie Lietuvos standartizacijos departamento veiklą ir teikiamas paslaugas ?
Pasirinkite tik vieną variantą
4. Kaip dažnai per pastaruosius vienus metus Jūs kreipėtės į Lietuvos standartizacijos departamentą ?
Pasirinkite iš sąrašo
5. Kokiu būdu Jūs kreipėtės į Lietuvos standartizacijos departamentą ?
Pasirinkite vieną ar daugiau variantų
6. Ar Lietuvos standartizacijos departamentas suteikė Jums paslaugas laiku, laikydamasis teisės aktų nustatytų terminų ?
Pasirinkite tik vieną variantą
7. Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti kvalifikuotai ?
Pasirinkite tik vieną variantą
8. Ar naudojatės Lietuvos standartizacijos departamento interneto svetainėje http://www.lsd.lt skelbiama informacija?
Pasirinkite tik vieną variantą
9. Kaip vertinate Lietuvos standartizacijos departamento interneto svetainėje http://www.lsd.lt teikiamos informacijos naudingumą ir išsamumą ?
Pasirinkite tik vieną variantą
10. Kokios informacijos Lietuvos standartizacijos departamento interneto svetainėje http://www.lsd.lt Jūs pasigendate ?
11. Kur sužinojote apie Lietuvos standartizacijos departamento veiklą, teikiamas paslaugas ir informaciją ?
Pasirinkite vieną ar daugiau variantų
12. Jūsų pastabos ir pasiūlymai:
13. Kam atstovaujate?
Pasirinkite tik vieną variantą