Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa

Akmenės rajono savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti kuo geresnę asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo Savivaldybės administracijoje kokybę, atlieka anoniminę apklausą. Prašome skirti šiek tiek laiko ir atsakyti į klausimus. Jūsų atsakymai prisidės prie gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Koks Jūsų kreipimosi į Savivaldybės administraciją / seniūniją tikslas?
Kas Savivaldybės administracijoje / seniūnijoje Jus aptarnavo?
Kokiais klausimais kreipėtės į Savivaldybės administraciją / seniūniją:
Jūsų manymu, dauguma Savivaldybės administracijos / seniūnijos paslaugas teikiančių darbuotojų:
TaipNeNeturiu nuomonės
Kompetentingi ir gerai išmano savo darbą
Mandagūs ir maloniai bendrauja
Teikia informaciją išsamiai ir suprantamai
Stengiasi įsiklausyti ir patenkinti žmonių lūkesčius
Abejingi, nemandagūs ir negerbia atėjusio į įstaigą asmens
Trūksta profesionalumo ir aptarnavimo kokybės
Nurodykite skyrius / seniūnijas (ar asmenis), kur darbuotojai pagarbiai elgiasi, visada geros nuotaikos, pateikia reikiamą informaciją ir pan.
Nurodykite skyrius / seniūnijas (ar asmenis), kur darbuotojai nekreipia dėmesio į atėjusio asmens problemas, siunčia ieškoti atsakymo kitur, arogantiški ir pan.
Jūsų pastebėjimai: