Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Veislinių gyvulių apskaitos skyrius (toliau – VGAS), siekdamas užtikrinti ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir išsiaiškinti naudotojų poreikius, atlieka anoniminę apklausą. Prašome Jūsų atsakyti į pateiktus klausimus. Gauti rezultatai bus panaudoti tobulinant ir gerinant teikiamų paslaugų kokybę. Labai vertiname Jūsų nuomonę ir iš anksto dėkojame.

Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Kokiu būdu kreipėtės į VGAS?

2. Kaip Jūs vertinate VGAS darbuotojų pasiekiamumą (telefonu, el. paštu, atvykus)?

3. Priežastis, dėl kurios kreipėtės į VGAS?

4. Klausimai, dėl kurių kreipėtės į VGAS?

5. Ar Jums svarbu bendrauti su VGAS darbuotojais, atliekant savo darbo funkcijas?

6. Kaip vertinate VGAS darbuotojų bendravimo įgūdžius?

7. Kaip vertinate VGAS darbuotojų pagalbą sprendžiant Jums rūpimus klausimus?

8. Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti / į juos atsakyta?

9. Kokios informacijos pasigendate bendraudami su VGAS darbuotojais?

10. Ar naudojatės interneto svetainėje www.vic.lt skelbiama VGAS informacija?

11. Kokios VGAS skelbiamos informacijos interneto svetainėje www.vic.lt Jūs pasigendate?

12. Kaip vertinate interneto svetainėje teikiamos VGAS informacijos prieinamumą ir naudojimosi paprastumą?

13. Ar naudojatės VGAS elektroninėmis paslaugomis?

14. Jūsų pasiūlymai ir pastabos VGAS veiklos kokybei gerinti