ASMENŲ APKLAUSOS ANKETA

Prašome Jūsų užpildyti anketą, skirtą asmenų aptarnavimo kokybei Vilniaus apygardos teisme įvertinti. Atviri ir nuoširdūs Jūsų atsakymai padės mums gerinti aptarnavimą teisme.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Kokiu būdu kreipėtės į teismą (galite pasirinkti vieną, kelis ar visus atsakymo variantus, pasirinktus atsakymo variantus pažymėkite)?
2. Teismo aplinka, infrastruktūra ir darbuotojai:
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinkuNepastebėjau/ negaliu įvertinti
Teismo aplinka (pastato išorėje ir viduje) – švari ir tvarkinga
Teismo lankytojams pateikiamos aiškios nuorodos į teisme esančias patalpas (raštinę, teismo posėdžių sales ir kt.)
Informaciniuose stenduose, skelbimų lentose pateikta informacija apie teismo posėdžius ir kt. yra aktuali
Teismo darbuotojų (ne teisėjų) apranga yra tvarkinga
Teismo darbo laiku į skambučius atsiliepiama iškart
Teismo darbo laiku teismo raštinėje visada esu laiku aptarnaujamas
Teismo darbuotojai (ne teisėjai) su manimi bendrauja pagarbiai ir dalykiškai
Teismo darbuotojai (ne teisėjai), prieš teikdami informaciją (atsakymus), tiksliai išsiaiškina kreipimosi tikslą ar klausimo esmę
Teismo darbuotojai (ne teisėjai) pagal savo kompetenciją aiškiai ir išsamiai atsako į man rūpimus klausimus (nevartoja profesinių terminų jų nepaaiškinę, žargono ir pan.)
Jei teismo posėdis atidedamas ar vėluoja, teismo darbuotojas (ne teisėjas) informuoja apie tai laukiančius asmenis, atsiprašo, nurodo vėlavimo priežastį ir kito posėdžio datą, laiką
Aptarnavimo teisme kokybė atitiko mano lūkesčius
Teismo aplinka man yra saugi
3. Pateikite pastabų ir pasiūlymų, kaip gerinti asmenų aptarnavimą teisme:
4. Jūsų amžius:
5. Jūsų išsilavinimas:
6. Jūsų gyvenamoji vieta:
7. Jūsų lankymosi teisme priežastis:
8. Kaip vertinate galutinį teismo procesinį sprendimą: