ASMENŲ APKLAUSOS ANKETA

Prašome Jūsų užpildyti anketą, skirtą asmenų aptarnavimo kokybei Vilniaus apygardos teisme įvertinti. Atviri ir nuoširdūs Jūsų atsakymai padės mums gerinti aptarnavimą teisme.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Kokiu būdu kreipėtės į teismą (galite pasirinkti vieną, kelis ar visus atsakymo variantus, pasirinktus atsakymo variantus pažymėkite)?
2. Teismo aplinka, infrastruktūra ir darbuotojai:
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinkuNepastebėjau/ negaliu įvertinti
Teismo lankytojams pateikiamos aiškios nuorodos į teisme esančias patalpas (raštinę, teismo posėdžių sales ir kt.)
Teismo viduje informaciniuose stenduose, ekrane ar interaktyvioje lentoje pateikta informacija apie teismo posėdžius ir kt. yra aktuali
Teismo darbuotojų (ne teisėjų) apranga yra tvarkinga ir dalykiška
Teismo darbo laiku teismo raštinėje (Dokumentų priėmimo/išdavimo langelyje) visada esu laiku (iš karto) aptarnaujamas, jei laukimo nelėmė objektyvios aplinkybės (eilė, darbuotojo užimtumas aptarnaujant kitą asmenį ir pan.)
Teismo darbuotojai (ne teisėjai) su manimi bendrauja pagarbiai ir dalykiškai
Teismo darbuotojai (ne teisėjai) pagal savo kompetenciją aiškiai ir išsamiai atsako į man rūpimus klausimus (nevartoja man nesuprantamų profesinių terminų jų nepaaiškinę, žargono ir pan.)
Jei teismo posėdis atidedamas ar vėluoja, teismų darbuotojas (ne teisėjas) informuoja apie tai laukiančius asmenis, atsiprašo, nurodo vėlavimo priežastį ir kito posėdžio datą, laiką
Aptarnavimo teisme kokybė atitiko mano lūkesčius
Teismo veikla ir sprendimų priėmimų procesai yra skaidrūs
* – jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
3. Pateikite pastabų ir pasiūlymų, kaip gerinti asmenų aptarnavimą teisme:
4. Jūsų amžius:
5. Jūsų išsilavinimas:
6. Jūsų gyvenamoji vieta:
7. Jūsų lankymosi teisme priežastis:
8. Kaip vertinate galutinį teismo procesinį sprendimą: