Apskaitos metodų ir būdų pasirinkimas žemės ūkio bendrovėse

Šia anketa siekiama išsiaiškinti, kokius apskaitos metodus ir būdus renkasi žemės ūkio bendrovės formuodamos savo apsakitos politiką. Pageidaujami respondentai - žemės ūkio bendrovių apskaitos darbuotojai.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Kokioje žemės ūkio įmonėje dirbate?
Kokį ilgalaiko materialiojo turto įkainojimo būdą naudojate?
Kokį ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką renkatės?
Ar jūsų įmonė - PVM mokėtoja?
Jei įmonė - ne PVM mokėtoja, kaip įskaitomas negrąžintiną PVM?
Kokį ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo metodą naudojate?
Kokią ilgalaikio materialiojo turto likvidacinę vertę renkatės?
Kurias išlaidas, susijusias su atsargų įsigijimu, įskaitote į atsargų įsigijimo savikainą?
Kaip įkainojate sunaudotas (parduotas) atsargas?
Kaip apskaitoje įvertinami jūsų įmonės įsipareigojimai?
Ar skaičiuojate atidėjimus?