APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (Departamentas) atlieka apklausą, kuria siekiama išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie Departamento veiklą, teikiamų paslaugų kokybę. Prašome Jūsų atsakyti į keletą klausimų bei pareikšti savo nuomonę. Anketa yra anoniminė, todėl tikimės, kad Jūsų nuoširdūs atsakymai padės gauti teisingus ir objektyvius rezultatus, kurie padės tobulinti Departamento veiklą ir užtikrinti kuo geresnę Jums teikiamų paslaugų kokybę.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

 

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokiu būdu Jūs kreipėtės į Aplinkos apsaugos departamentą?
2. Priežastis dėl kurios kreipėtės į Aplinkos apsaugos departamentą?
3. Kaip vertinate Aplinkos apsaugos departamento suteiktų paslaugų rezultatus (pateikta informacija, dokumentų tvarkymo operatyvumu, reagavimu į prašymą ar skundą)?
4. Ar naudojatės Aplinkos apsaugos departamento interneto svetainėje https://aad.lrv.lt/ skelbiama informacija?
5. Kokios informacijos dažniausiai ieškote Aplinkos apsaugos departamento interneto svetainėje https://aad.lrv.lt/ ?
6. Kokios Aplinkos apsaugos departamento teikiamos informacijos Jums labiausiai trūksta?
7. Ar buvo atliktas Jūsų veiklos patikrinimas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi?
jei pažymima „ne“, toliau pildomas 20 klausimas
8. Kuriame Lietuvos regione atliktas Jūsų vykdomos veiklos patikrinimas?
9. Kaip vertinate įvykusį patikrinimą?
10. Ar per atliktą patikrinimą buvo konsultuojama ir (ar) suteikta konsultacija buvo naudinga - padėjo suprasti teisės aktų reikalavimus?
11. Ar patikrinimo metu buvo naudojami Aplinkos apsaugos reikalavimų kontroliniai klausimynai ir ar jie padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti?
12. Kaip vertinate pareigūno bendravimą bei elgesį patikrinimo metu?
13. Ar patikrinimą atlikęs (ę) / suteikęs (ę) paslaugą pareigūnas (ai) tiesiogiai arba netiesiogiai prašė atlygio?
14. Ar patikrinimas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi buvo atliktas pirmaisiais Jūsų veiklos metais?
(Jei savo veiklą pradėjote vykdyti 2019-2020 m.)
15. Ar pirmojo patikrinimo metu buvo nustatyti aplinkosauginiai pažeidimai?
(Jei savo veiklą pradėjote vykdyti 2019-2020 m.)
16. Jeigu pirmojo patikrinimo metu buvo užfiksuotas (i) pažeidimas (ai), ar pareigūnas paaiškino kokią riziką / pasekmes kelia padarytas (i) pažeidimas (ai)?
(Jei savo veiklą pradėjote vykdyti 2019-2020 m.)
17. Jeigu pirmojo patikrinimo metu buvo užfiksuoti pažeidimai ar taikytos poveikio priemonės, išskyrus atvejus, kai jos buvo būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui?
(Jei savo veiklą pradėjote vykdyti 2019-2020 m.)
18. Ar pirmaisiais Jūsų veiklos metais kreipėtės į Aplinkos apsaugos departamentą konsultacijos?
(Jei savo veiklą pradėjote vykdyti 2019-2020 m.)
19. Jei pirmaisiais Jūsų veiklos metais kreipėtės į Aplinkos apsaugos departamentą konsultacijos, ji buvo:
(Jei savo veiklą pradėjote vykdyti 2019-2020 m.)
20. Kiti Jūsų pasiūlymai, pastabos, pastebėjimai: