Apklausa lietuviai.fr

Prancuzijos lietuviu apklausa

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokias lietuvių organizacijas Prancūzijoje žinote?
Esu apsilankęs bent 1 k.Nesu apsilankęs bent 1 k.Dalyvauju veiklojeNedalyvauju veikloje
Prancūzijos lietuvių bendruomenė (PrLB)
Strasbūro lietuvių sąjunga (Union des Lituaniens de Strasbourg)
Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjunga (PrLJS)
Lietuvių Katalikų Misija Paryžiuje (liet.Mišios)
Paryžiaus verslo klubas prie LR Ambasados
Lietuvos turizmo asociacija "Baltic Wave Communications" www.balticwave.fr
O. Milašiaus bičiulių draugija
FR-LT asociacijos - įrašykite kokia (pvz., Coordination France Lituanie, www.france-lituanie.org)
Prelato Jono Petrošiaus lituanistinė mokykla Paryžiuje
Kita
2. Ar Jus tenkina jų veikla? Kodėl?
Ar susitinkate su kitais lietuviais? (neformalioje aplinkoje, šeimomis…)
FR lietuvių portalas www.lietuviai.fr
TaipNe
Esu apsilankiusi/ęs
Skaitau nuolat
Prenumeruoju naujienlaiškį
Siunčiu žinias redakcijai
Facebook puslapis "Prancūzijos lietuviai" (https://www.facebook.com/groups/27737495813/)
TaipNe
Esu apsilankiusi/ęs
Skaitau nuolat
Rašau, skelbiu, komentuoju
Ar jis naudingas?
Kokius kitus FR lietuvių Facebook puslapius naudojate? (regioninius, PrLJS, …)
Ar skaitote/prenumeruojate:
TaipNe
PrLB naujienlaiškį (lietuviai.fr)?
PrLJS interneto portalą http://prancuzija.pljs.org/?
LR Ambasados Paryžiuje naujienlaiškį?
Coordination France-Lituanie spaudos apžvalgą?
"Globalaus tinklo Lietuvai" Facebook paskyrą?
Žurnalą "Pasaulio Lietuvis"?
"Alsace-Lituanie" metinį almanachą "Cahiers lituaniens"?
Ar žiūrite laidą "Pasaulio Lietuvių Žinios" portale lrt.lt?
Gazette d'Oscar Milosz
Kokia informacija Jums aktualiausia ?
Ar jūsų vaikai lanko lituanistinę mokyklėlę?
TaipNeneturiu mokyklinio amžiaus vaikųnežinojau, kad tokia yra
Paryžiuje
Nicoje
Montpellier
Ar norėtumėte įkurti lituanistinę mokyklėlę savo regione?
Kokioje veikloje norėtumėte dalyvauti?
TaipNeprisidėčiau prie organizavimo / turiu talentų
Kino klubas
Knygos klubas/literatūriniai pokalbiai
Krepšinio treniruotės
Debatų klubas
Folkloro grupė
Tautinių šokių grupė
Choras
Šachmatų/šaškių klubas
"Blusturgis"- daiktų apsimainymo mugė
Atlikėjų iš Lietuvos koncertai, spektakliai
Šokių vakaras/treniruotė (salsa, zumba, RnR)
Dviračių žygiai
Šeimų išvykos į užmiestį/provincija
Tradicinės lietuviškos šventės (Užgavėnės, Atvelykis, Joninės…)
Prisijungti prie mokytojų kolektyvo arba prie bendros mokyklos veiklos (patikslinkite miestą)
Įrasykite kitas jūsų norimas veiklas
Ar žadate dalyvauti Prancūzijos lietuvių sąskrydyje 2016.12.03 (http://lietuviai.fr/lt/kvieciame-jus-i-visuotini-prancuzijoje-gyvenanciu-lietuviu-susitikima-paryziuje/)?
Kokiu būdu galėtumėte prisidėti prie šios veiklos ?
Jūsų amžius?
Gyvenamas FR regionas ir miestas?
Kiek laiko gyvenate Prancūzijoje?
Ar planuojate gyventi /gyvenate nuolatos?
Vardas, pavardė (niekur nebus skelbiama)Privalomas
El. paštas (niekur nebus skelbiama bei sutinkate gauti lietuviai.fr naujienlaiškį)Privalomas
Jei vykdote profesinę veiklą ar teikiate paslaugas, ar norėtumete pasiskelbti FR lietuviams?