Apklausa ketinamų vykdyti studijų programų rengėjams

Gerbiamieji,

Studijų kokybės vertinimo centras, siekdamas nuolat tobulinti ketinamų vykdyti studijų programų vertinimą, prašo Jūsų atsakyti į žemiau pateikiamus klausimus. Prašome pasirinkti vieną iš siūlomų atsakymų. Taip pat būtume dėkingi už Jūsų atvirą nuomonę pateikiamais klausimais. Jeigu turite klausimų, susijusių su anketos pildymu, kreipkitės elektroniniu paštu [email protected] arba telefonu (8 5) 210 77 27

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Ar sutinkate, kad:Privalomas
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinku
SKVC Metodikoje aiškiai ir tinkamai aprašytas ketinamos vykdyti studijų programos rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo procesas
SKVC tinklalapyje pateikiama metodinė medžiaga yra naudinga ketinamos vykdyti studijų programos aprašui parengti
SKVC darbuotojai tinkamai konsultavo Jums rūpimais programos aprašo rengimo klausimais
Pakomentuokite savo atsakymus, pateikite pavyzdžių
2. Ar sutinkate, kad:Privalomas
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinku
SKVC paskirtas koordinatorius profesionaliai konsultavo Jus vizito organizavimo klausimais
Ekspertų grupės vizitas į aukštąją mokyklą SKVC paskirto koordinatoriaus buvo organizuotas tinkamai
Ekspertai buvo tinkamai pasirengę vizitui į aukštąją mokyklą
Ekspertų grupė vizito metu bendravo dalykiškai
Ką siūlytumėte tobulinti organizuojant ir koordinuojant vizitą?
3. Ar sutinkate, kad:Privalomas
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinku
Ekspertų grupė ketinamą vykdyti studijų programą įvertino objektyviai
Vertinimo išvados yra aiškios
Vertinimo išvados yra naudingos tobulinant ketinamą vykdyti studijų programą
Pastabos ir pasiūlymai dėl vertinimo išvadų:
4. Kaip siūlytumėte tobulinti SKVC darbą atliekant ketinamų vykdyti studijų programų vertinimą?
5. Vertinta ketinama vykdyti studijų programa (neprivaloma):
6. Atstovaujama aukštojo mokslo institucija (neprivaloma):