Apklausa dėl teisės aktais nustatytų reikalavimų

Kokie, Jūsų nuomone, teisės aktų nustatyti reikalavimai yra nepagrįsti, neproporcingi ir kodėl?