Apklausa dėl gyventojų aptarnavimo kokybės Akmenės rajono savivaldybėje

Apklausa vykdoma 2024 m. kovo 25 – balandžio 7 d.


         Siekdami išsiaiškinti gyventojų poreikius ir užtikrinti kuo aukštesnę aptarnavimo kokybę, maloniai prašome pareikšti savo nuomonę mums rūpimais klausimais. Dalyvaudami apklausoje užtruksite tik kelias minutes, Jūs padėsite mums tobulėti, gerinti gyventojų aptarnavimą greičiau ir efektyviau teikiant paslaugas. Apklausos rezultatai bus paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir socialinio tinklo Facebook paskyroje.


Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Kokia Jūsų nuomonė apie suteiktas paslaugas Akmenės rajono savivaldybėje atvykus tiesiogiai, kreipiantis telefonu ar elektroniniu paštu? Kiekvienam teiginiui pasirinkite Jums tinkamiausią variantą: ✪

Visiškai sutinku
Sutinku
Neturiu nuomonės
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Darbuotojo bendravimas mandagus
Operatyviai sprendžiamos problemos, iškilę klausimai
Laiku suteikta visa reikalinga informacija
Darbuotojas visą savo dėmesį skiria interesantui, nesiblaško, neužsiima pašalinėmis veiklomis
Pateiktas atsakymas aiškus (atsakyta konkrečiai, nuosekliai, lengvai suprantamai)

2. Kokios Jus aptarnaujančio darbuotojo savybės, Jūsų nuomone, yra svarbiausios? Kiekvienam teiginiui pasirinkite Jums tinkamiausią variantą: ✪

Ypač svarbu
Labai svarbu
Svarbu
Aptarnavimo kultūra
Paslaugumas
Atidumas
Mandagumas
Bendravimas
Elgesio manieros
Apranga
Balso tonas
Kūno kalba

3. Kaip Jūs vertinate asmenų aptarnavimo kokybę Akmenės rajono savivaldybės administracijoje? ✪

4. Ar Jūsų nuomone, „vienas langelis“ padeda greičiau išspręsti žmonėms rūpimus klausimus? ✪

5. Vertinimo, kurį nurodėte 4 klausime priežastys (įrašykite):  ✪

6. Ar jūs žinote apie galimybę užsakyti paslaugas elektroniniu būdu? ✪

7. Ar jums pakanka informacijos apie Savivaldybės administracijos teikiamas elektronines paslaugas? ✪

8. Vertinimo, kurį nurodėte 7 klausime priežastys (įrašykite):  ✪

9. Jūsų pastebėjimai, pasiūlymai apie galimybes tobulinti Savivaldybės administracijos darbuotojų bendravimą su interesantais (įrašykite):