Anykščių rajono savivaldybės suteikiamų paslaugų kokybės, patogumo ir pagarbos klientams įvertinimas.

Anykščių rajono savivaldybė siekia gerinti fiziniams ir juridiniams asmenims teikiamas administracines paslaugas. Savivaldybei svarbu žinoti, kaip Jūs vertinate jos suteikiamų paslaugų kokybę, patogumą ir pagarbą klientams.

Apklausos tikslas:

1. Nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojamus, kurių vykdymas sudaro nepagrįstus nepatogumus fiziniams ir juridiniams asmenims kreipiantis į Anykščių rajono savivaldybę;

2. Išsiaiškinti Jūsų lūkesčius ir įvertinti tobulėjimo galimybes teikiant administracines paslaugas.

1. Ar per paskutinius 2 metus naudojotės Anykščių rajono savivaldybės administracijos (seniūnijų) teikiamomis administracinėmis paslaugomis?
2. Ar naudojatės galimybe administracines paslaugas (duomenis, informaciją ir kt.) gauti elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt?
3. Prašytume nurodyti pagrindinę priežastį dėl kurios nesinaudojate Elektroninių valdžios vartų portalu www.epaslaugos.lt?
4. Ar paslauga buvo suteikta laiku (teisės aktų numatytais terminais)?
5. Ar suteikta paslauga (gautas atsakymas) atitiko Jūsų lūkesčius?
6. Kaip vertinate Jus aptarnavusių asmenų pagarbą žmogui (ar Jus aptarnavo dėmesingai ir paslaugiai)?
7. Kaip vertinate Anykščių rajono savivaldybės administracijos „Vieno langelio“ padalinio specialistų darbą?
8. Ar pakanka informacijos, skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt, apie Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas?
9. Prašome pateikti informaciją apie anketą pildžiusį asmenį.
10. Kokiam sektoriui priklauso Jūsų įmonė/įstaiga:
11. Prašytume Jus pateikti savo atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Anykščių rajono savivaldybės (seniūnijų) darbuotojų aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kokybės.