Ansamblis LIETUVA – „Kultūros įstaigų vartotojų nuomonės tyrimas dėl teikiamų paslaugų 2019 m."

Gerbiamas respondente,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti kultūros įstaigos vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis. Šio tyrimo rezultatai padės įstaigai įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.

Mums rūpi Jūsų nuomonė!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar esate patenkintas (-a) koncertinės įstaigos paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu?Privalomas
Visiškai patenkintas (-a)Labiau patenkintas (-a)Labiau nepatenkintas (-a)Visiškai nepatenkintas (-a)NesinaudojuNeturiu nuomonės
Koncertinės įstaigos paslaugų kokybe
Koncertinės įstaigos bilietų kaina
Informacijos sklaida apie koncertinės įstaigos veiklą ir paslaugas
Koncerto atlikimo kokybe
Koncertinėje įstaigoje vykdomais edukaciniais užsiėmimais
Koncertinės įstaigos / kolektyvo repertuaru
2. Ar rekomenduotumėte:Privalomas
RekomenduočiauGalbūt rekomenduočiauNerekomenduočiauNesinaudojuNeturiu nuomonės
Pasirodymą koncertinėje įstaigoje
Edukacinį užsiėmimą koncertinėje įstaigoje
3. Iš kur sužinote apie ansamblio vykdomas veiklas? (vienas arba keli pasirinkimai)Privalomas
4. Kurias iš šių ansamblio programų esate matęs (-čiusi)? (pažymėkite tiek, kiek matėte)Privalomas
5. Kuri programa patiko labiausiai?
6. Jūs esate:Privalomas
7. Jūsų amžius:Privalomas
8. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
9. Kuriame mieste šiuo metu gyvenate?Privalomas
10. Ar šiuo metu dirbate?Privalomas
*10.1. Jeigu šiuo metu nedirbate, pažymėkite tinkamą variantą
11. Kokia Jūsų profesija / specialybė?
12. Jūsų pasiūlymai ansambliui (neprivaloma, bet būtume dėkingi už Jūsų nuomonę)