ANONIMINĖ MOKYMŲ KOKYBĖS VERTINIMO ANKETA

Nuoširdūs Jūsų atsakymai padės tobulinti mokymų kokybę.

Prašome pažymėti, Jūsų nuomone, tinkamiausią atsakymą arba įrašykite savo siūlymus ir pastabas.

Vertinimo 5 balų sistemoje reikšmės: 1 – labai blogai, 2 – blogai, 3 – vidutiniškai, 4 – gerai, 5 – labai gerai.

Dėkojame už atsakymus! 

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Mokymo įstaigos pavadinimas:Privalomas
Mokymų pavadinimas:Privalomas
Mokymų lektorius (-iai):Privalomas
Mokymų data, vieta (t.y. adresas) ir laikas:Privalomas
Kaip vertinate mokomosios medžiagos kokybę?
12345
Tekstas ir vaizdinė medžiaga įskaitomi
Turinys suprantamas, aiškus
Pakanka praktinių pavyzdžių
Mokymų temos aktualumas
Kaip vertinate lektoriaus darbą?
12345
Mokymo turinio išdėstymas
Atsakymai į klausimus
Praktinių užduočių naudingumas
Kaip vertinate mokymų organizavimą?
12345
Teorinio mokymo vieta
Praktinio mokymo vieta
Laikas
Trukmė
Vaizdo / garso priemonės
Kaip vertinate savo žinias / įgūdžius?
12345
Savo žinias / įgūdžius prieš mokymus
Savo žinias / įgūdžius po mokymus
Įgytos žinios bus pritaikytos Jūsų veikloje
Jūsų pasiūlymai, pastabos dėl mokymų vietos, laiko, trukmės, mokomosios medžiagos, praktinių užduočių, lektoriaus kompetencijos ir kt.