Anketa tėvams

Anketa skirta Marijampolės meno mokyklą lankančių vaikų tėvams.

Gerbiami tėveliai, šia anketa siekiame išsiaiškinti ugdymo kokybę, Jūsų poreikių tenkinimą bei pageidavimus Meno mokykloje. Jūsų nuoširdūs atsakymai padės mums tobulinti šią veiklą bei gerinti jos kokybę.

Anketa anoniminė.

 

Iš anksto dėkojame

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokią programą lanko Jūsų vaikas Meno mokykloje?Privalomas
2. Kieno iniciatyva pradėjo vaikas lankyti Meno mokyklą?Privalomas
3. Ar Jūsų vaikas lanko užsiėmimus noriai?Privalomas
4. Ar ugdymo procesas planuojamas taip, kad vaikui skatintų mokymosi motyvaciją?Privalomas
5. Ar Jus tenkina mūsų mokykloje vykdoma veikla?Privalomas
6. Ar pakankamai dėmesio skiriama mokinių kultūriniam išprusimui?
7. Ar Meno mokykloje atsižvelgiama į Jūsų siūlomas idėjas ar kitus pasiūlymus?Privalomas
8. Ar pakanka informacijos apie mokyklos veiklą?Privalomas
9. Ar Jūs pakankamai gaunate informacijos apie vaiko mokymąsi, pasiekimus ir spragas?Privalomas
10. Ar Jus tenkina mokesčio už ugdymą dydis?Privalomas
11. Ar Jūs domitės mokyklos programų pasiūla?Privalomas
12. Ar Jus tenkina mokyklos estetinis įvaizdis?Privalomas
13. Kurioje klasėje mokosi Jūsų vaikas bendrojo ugdymo mokykloje?Privalomas
14. Jūsų gyvenamoji vieta:Privalomas
15. Jūsų šeimoje augaPrivalomas
16. Jūsų vaikas yra:Privalomas
17. Jūs esate vaikoPrivalomas