Anketa. Klientų pasitenkinimas VšĮ Transporto kompetencijų agentūros (TKA) teikiamomis paslaugomis

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūs naudojotės TKA teikiamomis paslaugomis kaip:Privalomas
2. Kaip dažnai Jūs naudojotės TKA teikiamomis paslaugomis per pastarąjį pusmetį?Privalomas
3. Kaip bendrai vertinate TKA teikiamas paslaugas?Privalomas
(1 – visiškai nepatenkintas; 10 – labai patenkintas)
4. Kiek Jūs esate patenkinti TKA paslaugomis, kuriomis naudojotės?Privalomas
(1 – visiškai nepatenkintas; 10 – labai patenkintas; N.a. - neturiu atsakymo)
12345678910N. a.
1. Aerodromų priežiūros paslaugos
2. Aviacijos medicinos paslaugos
3. Aviacijos saugumo priežiūros paslaugos
4. Aviacijos specialistų licencijavimo ir mokymo priežiūros paslaugos
5. Oro navigacijos priežiūros paslaugos
6. Orlaivių priežiūros paslaugos
7. Teorinio egzaminavimo paslaugos
8. Skrydžių priežiūros paslaugos
9. Eismo saugos paslaugos
10. Transporto modeliavimo paslaugos
11. Transporto investicinių projektų paslaugos
12. Transporto aplinkosaugos paslaugos
13. Kitos transporto paslaugos
5. Jei kurios nors paslaugos atžvilgiu nurodėte įvertinimą nuo 1 iki 5, prašome įvardinti konkrečias tokio vertinimo priežastis:Privalomas
(priešingu atveju įrašykite "–")
6. Vertindami TKA darbą ir jos teikiamas paslaugas, kaip vertinate kiekvieną iš teiginių?Privalomas
(1 – visiškai nesutinku; 10 – visiškai sutinku; N. a. - neturiu atsakymo)
12345678910N. a.
1. Įstaiga yra lengvai pasiekiamoje, patogioje vietoje
2. Įstaigos darbo laikas yra patogus
3. Įstaigos teikiama informacija yra lengvai prieinama, išsami ir suprantama
4. Kreipimosi į įstaigą dėl paslaugos suteikimo būdai Jums yra suprantami ir patogūs
5. Įstaigos konsultacijų teikimo būdai yra pakankami
6. Kilus klausimams, susijusiems su paslauga, Jums buvo išsamiai atsakyta
7. Įstaigos specialistų teikiama konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti teisės aktus ir jų laikytis
8. Jūsų klausimas buvo išspręstas/paslauga suteikta laiku (per teisės aktuose nurodytą laiką)
9. Pasaugas teikiantys specialistai buvo kompetentingi ir išmanė savo darbą
10. Paslaugas teikiantys specialistai buvo mandagūs ir maloniai bendravo
7. Jei kurio nors teiginio atžvilgiu nurodėte įvertinimą nuo 1 iki 5, prašome įvardinti konkrečias tokio vertinimo priežastis:Privalomas
(priešingu atveju įrašykite "–")
8. Jei turite papildomų pastebėjimų ir pasiūlymų, susijusių su TKA teikiamomis paslaugomis, prašome įrašyti: