ANKETA APIE VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS KONTROLINIUS KLAUSIMYNUS

ANKETA APIE VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS KONTROLINIUS KLAUSIMYNUS
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Ar Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) kontroliniai klausimynai, paskelbti VDI interneto svetainės rubrikoje „Klausimynai“, padėjo suvokti darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti?

2. Ar darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės aktų reikalavimai Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) kontroliniuose klausimynuose išdėstyti aiškiai ir suprantamai?

Pakomentuokite, kaip galėtumėme patobulinti.

3. Ar pakanka Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) kontrolinių klausimynų?

Pakomentuokite, kokios ekonominės veiklos įmonėms reikalingi atskiri kontroliniai klausimynai.

4. Jūsų pastabos ir pasiūlymai dėl kontrolinių klausimynų naudojimo, jų turinio.