Anketa apie deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų

Anketa apie deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Ar žinote apie Deklaraciją dėl pirmųjų veiklos metų?

2. Ar Valstybinė darbo inspekcija suteikė konsultaciją darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimais, naudingą pirmaisiais verslo metais?

3. Ar pirmaisiais verslo metais Valstybinė darbo inspekcija Jums taikė poveikio priemones?

Jūsų atsakymai į 3 ir 4 klausimus padės Valstybinei darbo inspekcijai įvertinti, ar poveikio priemonės buvo taikomos pagrįstai. Deklaracijoje yra numatoma baudas skirti tik išimtinais atvejais ir įsitikinus, kad teisės aktų reikalavimų laikymasis negalėjo būti užtikrintas kitais būdais

4. Jeigu į 3 klausimą atsakėte teigiamai, kokios poveikio priemonės buvo taikytos ir už kokį pažeidimą?