2023-2024 m. m. Absolventų pasitenkinimas įgyta kvalifikacija/kompetencijomis - kopija

Apklausos tikslas – sužinoti mokinių, baigusių profesinio mokymo programą, pasitenkinimą mokymosi aplinka ir įgyta kvalifikacija, profesinėmis kompetencijomis, siekiant gerinti Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro profesinio mokymo kokybę.

Apklausa anoniminė.

 

Prašome pažymėti Jums tinkamus atsakymus.
Tai galima padaryti šiais būdais:

  • pažymėti, pasirinkus atitinkamą punktą,
  • įrašyti prie papunkčio „kita“ savo atsakymą.

 

Dėkojame už Jūsų nuomonę! 
Jūsų atsakymai padės gerinti / tobulinti Centro veiklą.

2023-2024 m. m. Absolventų pasitenkinimas įgyta kvalifikacija/kompetencijomis - kopija
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Kokios specialybės Jūs mokėtės? ✪

2. Įvertinkite mokymąsi Centre: ✪

Sutinku
Nesutinku
Iš dalies
Nežinau
Dirba profesionalūs mokytojai
Mano santykiai su mokytojais buvo geri
Mano grupė buvo draugiška
Geras (-a) grupės vadovas (-ė)
Buvo įdomu mokytis
Jauki mokymosi aplinka
Pakanka vadovėlių ir mokymo priemonių
Buvo svarbu įgyti vidurinį išsilavinimą
Buvo svarbu įgyti profesiją
Turininga popamokinė veikla
Man patinka mano pasirinkta specialybė
Geros sąlygos įgyti teorinių žinių
Geros sąlygos įgyti praktinių įgūdžių
Centre jaučiausi visiškai saugus (-i)
Geras Centro mikroklimatas / mokymosi aplinka

3. Kokioje įmonėje vyko baigiamoji profesinė praktika (Įvadas į darbo rinką)? ✪

Parašykite įmonės pavadinimą

3.1. Ar praktikos metu turėjote savo darbo vietą? ✪

Įvertinkite baigiamąją praktiką

3.2. Ar dirbote darbus pagal specialybę? ✪

Įvertinkite baigiamąją praktiką

3.3. Ar turėjote galimybę konsultuotis su įmonėje paskirtu praktikos vadovu? ✪

Įvertinkite baigiamąją praktiką

3.4. Ar nukentėjo Jūsų praktinis mokymas išėjus į gamybinę praktiką (galimi keli atsakymai)? ✪

Įvertinkite baigiamąją praktiką

4. Įvertinkite savo pasirengimą darbui: ✪

Sutinku
Nesutinku
Iš dalies
Nežinau
Gebu dirbti su specialybės technologine įranga
Užduotis atlieku kokybiškai
Užduotis atlieku laiku
Gebu dirbti savarankiškai
Turiu pakankamai teorinių žinių
Turiu pakankamai praktinių įgūdžių
Pasitikiu savimi
Gebu dirbti kolektyve

5. Ar Jums patiko mokytis Centre? ✪

6. Nurodykite kelis argumentus, kodėl verta mokytis profesinėje mokykloje: ✪

7. Nurodykite kelis neigiamus mokymosi profesinėje mokykloje aspektus: ✪

8. Kaip tikitės susirasti darbą? ✪

9. Ką planuojate veikti įgijęs(-usi) specialybę? ✪

10. Jei Jūs planuojate mokytis, nurodykite, kodėl? (galima pažymėti daugiau nei vieną atsakymą) ✪

11. Ar specialybė, kurios mokėtės, yra reikalinga ir paklausi? ✪

Taip
Ne
Nežinau
Jūsų mieste, rajone
Lietuvoje
Europoje

12. Ar siūlytumėte šios specialybės mokytis savo draugui? ✪