Ansamblis LIETUVA – vartotojų nuomonės tyrimas 2023 m.

Gerbiamas respondente,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti valstybinio ansamblio „Lietuva“, kaip kultūros įstaigos, vartotojų pasitenkinimo lygį teikiamomis paslaugomis ir pagrindinėmis programomis. Ansambliui „Lietuva“ šio tyrimo rezultatai padės geriau suprasti Jūsų poreikius, įsivertinti paskutiniųjų metų laikotarpiu vykdytas veiklas bei, atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, tobulinti jas ateityje. 

Mums rūpi Jūsų nuomonė. Ačiū už Jūsų laiką!

Daugiau informacijos: www.ansamblis-lietuva.lt 

Anketa yra anonimiška.

Ansamblis LIETUVA – vartotojų nuomonės tyrimas 2023 m.
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Jūs esate: ✪

Jūsų amžius: ✪

Jūsų išsilavinimas: ✪

Kuriame mieste ar gyvenvietėje šiuo metu gyvenate? (įrašykite į langelį): ✪

Šiuo metu Jūs: ✪

Iš kur sužinote apie ansamblio vykdomas veiklas? (galimi keli atsakymai) ✪

Ar teko girdėti apie ilgalaikę ansamblio kampaniją „Auginkime vienybės raumenį“? ✪

Pažymėkite arba įrašykite programą iš valstybinio ansamblio „Lietuva“ repertuaro, kurią matėte ir labiausiai įsiminėte. Toliau anketoje įvertinkite savo patirtį pasirinktoje įsimintiniausioje programoje:  ✪

Šiais teiginiais įvertinkite aukščiau įvardintos programos (ar programų) patrauklumą, vertindami nuo „visiškai nesutinku“ iki „visiškai sutinku“: ✪

Visiškai nesutinku
Visiškai sutinku

Įvertinkite patirtos pagrindinės emocijos poveikį nuo „labai silpnos“ iki „labai stiprios“:

Labai silpna
Labai stipri

Įvertinkite emocijų poveikį, kurias sukėlė įsimintiniausia programa, nuo „visiškai ne“ iki „labai“:

Visiškai ne
Labai

Įvertinkite intelektinį poveikį, kokį sukėlė programa, nuo „visiškai ne“ iki „labai“:

Visiškai ne
Labai

Ar išeidami iš renginio turėjote likusių klausimų, kuriuos norėtumėte užduoti atlikėjams ar kūrybinei komandai?

Įvertinkite estetinį praturtinimą, kokį sukėlė programa, nuo „visiškai ne“ iki „labai“:

Visiškai ne
Labai

Įvertinkite socialinį poveikį, kokį sukėlė programa, nuo „visiškai ne“ iki „labai“:

Visiškai ne
Labai

Kokią vertę Jums, kaip žiūrovui, suteikia ansamblio veikla fizinėje erdvėje? Kiekvieną aspektą įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10 (10 – aukščiausias įvertinimas): ✪

1
10

Ar esate patenkintas (-a) koncertinės įstaigos paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu? ✪

Visiškai patenkintas (-a)
Labiau patenkintas (-a)
Labiau nepatenkintas (-a)
Visiškai nepatenkintas (-a)
Nesinaudoju
Neturiu nuomonės
Koncertinės įstaigos / ansamblio repertuaru
Koncertinės įstaigos paslaugų kokybe
Koncertinės įstaigos bilietų kaina
Koncerto / spektaklio atlikimo kokybe
Informacijos sklaida apie ansamblio veiklą ir paslaugas
El. paslaugomis socialiniuose tinkluose ir darbuotojų komunikacija

Ar rekomenduotumėte: ✪

Rekomenduočiau
Galbūt rekomenduočiau
Nerekomenduočiau
Nesinaudoju
Neturiu nuomonės
Apsilankymą ansamblio „Lietuva“ koncertuose / spektakliuose
Edukacinį užsiėmimą / kalėdinį spektaklį vaikams koncertinėje įstaigoje