Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų apklausa

Gerbiami Zarasų ir Visagino regiono gyventojai,

dėkojame, kad sutikote atsakyti į anketos klausimus. Anketa sudaryta siekiant identifikuoti teritorijos gyventojų, verslo atstovų poreikius, lūkesčius, nustatyti projektų finansavimo kryptis ir parengti Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės (toliau – ZVŽRVVG) vietos plėtros strategiją. Strategija bus įgyvendinama Zarasų rajono ir Visagino savivaldybių teritorijose pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos trečiąjį prioritetą.

Vietos plėtros strategijos tikslas – sudaryti sąlygas tvariai mėlynajai ekonomikai krašto gilumos vietovėse ir skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymąsi.

Kiekvieno dalyvavimas apklausoje yra labai svarbus ir reikšmingas, nes jis padės numatyti labiausiai tinkamas ZVŽRVVG teritorijos plėtros kryptis ir priemones, kurios bus įgyvendinamos per teikiamus vietos projektus.

           Jūsų atsakymų anonimiškumas garantuojamas.

Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų apklausa
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Jūsų gyvenamoji vietovė Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono VVG teritorijoje?

2. Atstovaujamas sektorius?

3. Ar esate patenkintas (-a), kad gyvenate ZVŽRVVG teritorijoje?

4. Ką, Jūsų nuomone, reikėtų tobulinti regione? (pažymėkite ne daugiau 3 svarbiausių atsakymų)

5. Jūsų nuomone, kam labiausiai reikia finansinės paramos siekiant sėkmingo regiono vystymosi? (pažymėkite ne daugiau 3 svarbiausių atsakymų)

6. Kokioms sritims turėtų būti teikiamas didžiausias dėmesys (prioritetas) rengiant ir įgyvendinant ZVŽRVVG Vietos plėtros strategiją? (pažymėkite ne daugiau 5 svarbiausių atsakymų)

7. Jūsų manymu, kokios yra ZVŽRVVG teritorijos stiprybės? (Pažymėkite ne daugiau 5 svarbiausių atsakymų)

8. Jūsų manymu, kokios yra ZVŽRVVG teritorijos silpnybės? (Pažymėkite ne daugiau 5 svarbiausių atsakymų)

9. Kokias grėsmes matote tolimesniam regiono vystymuisi? (Pažymėkite ne daugiau 5 svarbiausių atsakymų)

10. Kokias galimybes matote tolimesniam regiono vystymuisi? (Pažymėkite ne daugiau 5 svarbiausių atsakymų)

11. Jūsų lytis?

12. Jūsų amžius?