2023 metų konkurso "Metų ūkis" dalyvio anketa

Kviečiame dalyvauti veiklius, žemdirbio gyvenimo būdą pasirinkusius Šiaulių krašto ūkininkus. Norinčiųjų dalyvauti užpildytų anketų laukiame iki rugsėjo 1 dienos.

1. Ūkininko, kurio vardu įregistruotas ūkis, vardas ir pavardė (jeigu yra, taip pat įrašyti sutuoktinio / partnerio vardą ir pavardę)
2. Gimimo data
3. Išsilavinimas (pažymėti)
4. Ūkininkauti pradėjau ....... metais.
5. Gyvenamoji vieta (tikslus adresas: gatvė su numeriu, kaimas / miestas, savivaldybė)
6. Kontaktai: telefono nr. ir el. paštas
7. Naudojamos žemės plotas (ha): nuosavos ir nuomojamos (atskiri du skaičiai, jei nėra nuosavos ar nuomojamos, toje vietoje įrašomas 0, pvz. 10 ir 0)
8. Ūkio specializacija:
Pastaba: Jeigu ūkis gyvulininkystės, paukštininkystės ar kitas, kur matuojama ne vien ha, įrašyti, kiek ir kokių gyvulių, paukščių ar ko kito laikoma:
Esu informuotas ir sutinku (norint dalyvauti, privaloma pažymėti visus punktus):