“Slaugos žmogiškųjų išteklių valdymo pokyčių analizė Lietuvoje 2020 -2022 metais“

Sveiki. Aš, Neringa Marčinskienė, KTU Viešojo administravimo magistrantūros studijų programos studentė, atlieku Aušros Kasiulionytės 2021 metais atlikto  “Žmogiškųjų išteklių valdymas įgyvendinant slaugos politiką Lietuvoje“ pakartotinį tyrimą, kurio tema “Slaugos žmogiškųjų išteklių valdymo pokyčių analizė Lietuvoje 2020 -2022 metais“. Šiuo pakartotiniu tyrimu siekiama įvertinti slaugytojų pasitenkinimo darbu pokytį Lietuvoje 2020-2022 metais slaugos politikos kaitos laikotarpiu. Ši anketa yra skirta slaugytojams – kitų profesijų atstovų prašau šios anketos nepildyti. Klausimyną sudaro trys dalys: 1) klausimai apie slaugytojo profesijos pasirinkimą, pasitenkinimą darbu ir karjeros planavimą; 2) klausimai apie per pastaruosius 2 metus pastebėtus pokyčius darbe; 3) klausimai apie demografinius duomenis. Tyrimo anketa yra ANONIMINĖ. Gauti rezultatai bus apibendrinti ir naudojami tik tyrimo tikslams pasiekti. Šios anketos duomenys nebus viešai publikuojami.

Klausimyne nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, tyrimui yra labai svarbi jūsų nuomonė. Ačiū už skirtą laiką ir kantrybę, atsakant į klausimus. Atsakydami į klausimus Jūs užtruksite apie 20 min. Iš anksto dėkoju už Jūsų dalyvavimą tyrime ir suteiktą naudingą informaciją bei nuoširdų bendradarbiavimą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
KŽI 1. Kiekvienam iš teiginių apie jūsų pasirinkimą tapti slaugytojų, nurodykite pritariate ar nepritariate, kad tai tinka jūsų profesijos pasirinkimui apibūdinti: (vienas atsakymas kiekvienoje eilutėje)Privalomas
Žmogiškieji ištekliai. Pritraukimas
Labai nepritariuNepritariuNei pritariu, nei nepritariuPritariuLabai pritariuNežinau, sunku pasakyti
a. Noras padėti kitiems
b. Galimybė dirbti su žmonėmis
c. Draugų ir šeimos narių įtaka
d. Jaučiau šiai profesijai pašaukimą
e. Slaugytojo profesija man atrodė įdomi
f. Didelė slaugytojų paklausa
g. Tinkamas atlyginimas
h. Profesijos aukštas statusas
i. Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra
j. Tiesiog pavyko įstoti į valstybės finansuojamą vietą
k. Aukštosios mokyklos reklama spaudoje
l. Aukštosios mokyklos reklama internete
m. Aukštosios mokyklos prestižas
n. Sudomino pasiūlyta studijų programa
o. Aukštosios mokyklos pripažinimas užsienyje
KŽI 2. Kokios dar nepaminėtos priežastys lėmė slaugytojo profesijos pasirinkimą? Įrašykite (Atviras kl.)Privalomas
Žmogiškieji ištekliai. Pritraukimas
KŽI 3. Kiekvienam iš teiginių apie jūsų pagrindinį darbą, nurodykite pritariate ar nepritariate, kad tai tinka jūsų darbui apibūdinti: (vienas atsakymas kiekvienoje eilutėje)Privalomas
Žmogiškieji ištekliai. Motyvacija
Labai nepritariuNepritariuNei pritariu, nei nepritariuPritariuLabai pritariuNežinau, sunku pasakyti
a. Sudaromos tinkamos darbo sąlygos
b. Jaučiuosi gerbiamas (-a) kolegų
c. Jaučiuosi gerbiamas (-a) vadovų
d. Jaučiuosi gerbiamas (-a) visuomenės
e. Mano darbas man įdomus
f. Darbo užmokestis atitinka mano lūkesčius
g. Turiu galimybę tobulėti ir realizuoti savo profesinius gebėjimus
h. Darbo užmokestis atitinka įdėtas pastangas
i. Mano vadovas (-ė) mane įkvepia
j. Galiu savo darbą atlikti vienas (-a) (be vadovo (-ės) pagalbos)
k. Tam tikrus sprendimus drąsiai galiu priimti savarankiškai
l. Moku ir gebu atlikti visas vadovo (-ės) paskirtas užduotis
m. Mano turimų profesinių žinių lygis yra pakankamas darbui atlikti
n. Apskritai esu patenkintas (-a) savo darbu
o. Noriu keisti darbo vietą, bet toliau dirbti slaugytoju (-a) Lietuvoje
p. Noriu keisti darbo vietą, bet toliau dirbti slaugytoju (-a) užsienyje
r. Noriu keisti profesiją
KŽI 4. Kas jus slaugytojo profesijoje labiausiai motyvuoja? Įrašykite (Atviras kl.)Privalomas
Žmogiškieji ištekliai. Motyvacija
KŽI 5. Kiekvienam iš teiginių apie jūsų karjerą, nurodykite pritariate ar nepritariate, kad tai tinka jūsų situacijai apibūdinti: (vienas atsakymas kiekvienoje eilutėje)Privalomas
Žmogiškieji ištekliai. Karjera
Labai nepritariuNepritariuNei pritariu, nei nepritariuPritariuLabai pritariuNežinau, sunku pasakyti
a. Po studijų darbą radau greitai
b. Turiu pakankamai gebėjimų užimti aukštesnes pareigas, nei užimu dabar
c. Dabartinėje darbovietėje turiu galimybę būti paaukštintas (-a) pareigose
d. Dabartinėje darbovietėje yra aiški karjeros sistema
e. Tikiu, kad įgijus aukštesnį išsilavinimo lygį pagerės mano darbo sąlygos
f. Man svarbu gilinti žinias slaugos srityje, net jeigu tai neturėtų įtakos atlyginimui
g. Darbdavys noriai išleidžia į/ar organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus
h. Darbdavys suteikia galimybę derinti darbą ir studijas (pvz., magistrantūros)
i. Mane tenkina užimamos pareigos
j. Mano asmeniniai poreikiai man yra svarbesni už organizacijos ar visuomenės poreikius
k. Mano profesija – tai tik būdas užsidirbti
l. Lengvai rasčiau slaugytojo darbą kitoje įstaigoje
m. Lengvai rasčiau kitą darbą
KŽI 6. Kaip įsivaizduojate savo karjerą už 5 metų? Kokias matote savo profesinės karjeros galimybes, grėsmes? Įrašykite (Atviras kl.)Privalomas
Žmogiškieji ištekliai. Karjera
KŽI 7. Jūsų nuomone, koks yra didžiausias iššūkis slaugytojo profesijoje? Įrašykite (Atviras kl.)Privalomas
Žmogiškieji ištekliai. Karjera
KP 1: Kiekvienam iš teiginių apie dabartinę slaugos politiką, nurodykite pritariate ar nepritariate, kad tai tinka Lietuvos situacijai apibūdinti: (vienas atsakymas kiekvienoje eilutėje)Privalomas
Žmogiškieji ištekliai. Slaugos politika
Labai nepritariuNepritariuNei pritariu, nei nepritariuPritariuLabai pritariuNežinau, sunku pasakyti
a. Lietuvoje paruošiama pakankamai slaugytojų
b. Lietuvoje slaugos studijos yra kokybiškos
c. Slaugytojo profesija Lietuvoje yra patraukli
d. Slaugytojo profesija Lietuvoje yra aukšto statuso
e. Valstybė skiria pakankamą finansavimą slaugai
f. Valstybė skiria pakankamą finansavimą sveikatos sistemai
g. Valstybė skiria pakankamai dėmesio slaugos sričiai
h. Slaugos politikos gairės yra aiškios
i. Formuojant slaugos politiką, pakankamai atsižvelgiama į individualią slaugytojų nuomonę
j. Formuojant slaugos politiką, pakankamai atsižvelgiama į slaugytojų bendruomenių (pvz., LSSO) nuomonę
KP 2: 2016 metais priimtos nacionalinės sveikatos politikos 2016–2025 m. gairės. Įvertinkite, kokius pokyčius per pastaruosius 2 metus pastebėjote savo dabartinėje darbovietėje. Kiekvienam iš teiginių apie pokyčius, nurodykite pritariate ar nepritariate, kad tai tinka situacijai jūsų darbovietėje apibūdinti: (vienas atsakymas kiekvienoje eilutėje)Privalomas
Žmogiškieji ištekliai. Slaugos politika
Labai nepritariuNepritariuNei pritariu, nei nepritariuPritariuLabai pritariuNežinau, sunku pasakyti
a. Slaugytojai įgijo naujų atsakomybių
b. Įstaigos vadovai įgijo daugiau autonomijos
c. Darbovietė įdarbino pakankamai slaugytojų
d. Optimizuoti slaugytojų darbo krūviai
e. Slaugytojo atlygio ir kompetencijos ryšio teisinis reglamentavimas tapo aiškesnis ir konkrečiau apibrėžtas
KP 3: Kokius svarbiausius teigiamus pokyčius darbe per pastaruosius 2 metus pastebėjote? Įrašykite (Atviras kl.)Privalomas
Žmogiškieji ištekliai. Slaugos politika
KP 4: Kiekvienam iš teiginių apie jūsų požiūrį į slaugytojų situaciją bendrai, nurodykite pritariate ar nepritariate, kad tai tinka jūsų nuomonei apibūdinti: (vienas atsakymas kiekvienoje eilutėje)Privalomas
Žmogiškieji ištekliai. Slaugos politika
Labai nepritariuNepritariuNei pritariu, nei nepritariuPritariuLabai pritariuNežinau, sunku pasakyti
a. Darbo sąlygos ir atlyginimas slaugytojams gerėja
b. Auga slaugytojo profesijos statusas ir prestižas
c. Dabartinė politinė situacija mane skatina tęsti slaugytojo karjerą
d. Tikiu, kad valstybei svarbu slaugytojų gerovė
KP 5: Kokie slaugos politikos pokyčiai motyvuotų likti dirbti slaugytoju Lietuvoje? Įrašykite (Atviras kl.)Privalomas
Žmogiškieji ištekliai. Slaugos politika
KD 1. Respondento lytis:
Žmogiškieji ištekliai. Demografiniai duomenys
KD 2. Respondento amžius:Privalomas
Žmogiškieji ištekliai. Demografiniai duomenys
KD 3. Respondento darbo slaugytojo profesijoje stažas:Privalomas
Žmogiškieji ištekliai. Demografiniai duomenys
KD 5. Ar domitės nacionaline slaugos politika?Privalomas
Žmogiškieji ištekliai. Demografiniai duomenys
KD 6. Ar dalyvaujate nacionalinės slaugos politikos formavime (esate Lietuvos slaugos specialistų organizacijos narys – LSSO)?Privalomas
Žmogiškieji ištekliai. Demografiniai duomenys
Ačiū už dalyvavimą.