"Metų ūkis 2023" kandidatai

Siūlykite kandidatus į konkursą "Metų ūkis 2023". Ūkininkai,  užėmę pirmas vietas, konkurse kaip dalyviai nedalyvauja. Norinčiųjų dalyvauti užpildytų anketų laukiame iki rugsėjo 1 dienos

"Metų ūkis 2023" kandidatai
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Ūkininko, kurio vardu įregistruotas ūkis, vardas ir pavardė (jeigu yra, taip pat įrašyti sutuoktinio / partnerio vardą ir pavardę) ✪

2. Gimimo data ✪

3. Išsilavinimas (pažymėti)

4. Ūkininkauti pradėjau ....... metais. (ūkio registravimo data) ✪

5. Gyvenamoji vieta (tikslus adresas: gatvė su numeriu, kaimas / miestas, savivaldybė) ✪

6. Kontaktai: telefono nr. ir el. paštas ✪

7. Naudojamos žemės plotas (ha): nuosavos ir nuomojamos (atskiri du skaičiai, jei nėra nuosavos ar nuomojamos, toje vietoje įrašomas 0, pvz. 10 ir 0) ✪

8. Ūkio specializacija: ✪

Pastaba: Jeigu ūkis gyvulininkystės, paukštininkystės ar kitas, kur matuojama ne vien ha, įrašyti, kiek ir kokių gyvulių, paukščių ar ko kito laikoma: