JAUNIMO PERĖJIMO IŠ ŠVIETIMO SISTEMOS Į DARBO RINKĄ TYRIMAS (TRANSMONITOR-LT)

 

Kauno technologijos universiteto mokslininkai[1] atlieka tyrimą, kurio tikslas - sukurti stebėsenos indikatorių sistemą, kuri leis atskleisti jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką problemas.

Šiuo metu vykdome darbdavių apklausą, kurios metu bus apklausti Lietuvos Respublikoje veikiantys darbdaviai ir/arba jų atstovai. Darbdavio atstovu laikytini: a) pagrindinio organizacijos vadovo pavaduotojai; b) organizacijos filialų ir skyrių vadovai; c) organizacijos  padalinių bei tarnybų vadovai.  

Klausimyne Jūsų prašome pateikti faktinę informaciją apie save bei savo įmonę/organizaciją Atsižvelgdami į Jūsų nuomonę, patirtis ir kt., parengsime rekomendacijas, kurios padės sukurti Lietuvos jaunimo sėkmingo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką sąlygas.

Prašome atvirai ir išsamiai atsakyti į visus klausimus. Jūsų atsakymų anonimiškumas garantuojamas, bus naudojami tik apibendrinti duomenys.


Dėkojame už dalyvavimą tyrime ir linkime sėkmės! 

 

[1] Išsamesnę informaciją apie tyrimą Jums suteiks KTU Sociologijos katedros vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Rūta Brazienė, el. paštas: [email protected], tel. +370 37 300144, +370 615 97035. 

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Koks yra jūsų įmonės/organizacijos pavadinimas? Nurodykite
Atsakymas nėra privalomas
Kokio tipo yra jūsų įmonė/organizacija?Privalomas
Jūsų organizacijos centrinė būstine yra:Privalomas
Kiek darbuotojų dirba Jūsų įmonėje/organizacijoje?Privalomas
Kokia Jūsų įmonės/organizacijos pagrindinė veikla? Kokioje srityje veikia?Privalomas
Kiek laiko įmonė/organizacija veikia/vykdo veiklą?Privalomas
Koks yra Jūsų įmonės/organizacijos metinis biudžetas?
Atsakymas nėra privalomas
Kam jūsų atstovaujama įmonė/organizacija parduoda savo produktus ar teikia paslaugas?Privalomas
Pažymėkite visus tinkančius atsakymų variantus
Kokios yra Jūsų pagrindinės pareigos įmonėje/organizacijoje? Jūs esate:Privalomas
Nurodykite tikslų savo pareigų pavadinimą:
Atsakymas nėra privalomas
Koks Jūsų darbo stažas vadovo pareigose?
Jei jūs esate ne vadovas, šį klausimą praleiskite
Gal galėtumėte nurodyti, kiek pavaldinių turite?
Jei jūs esate ne vadovas, šį klausimą praleiskite
Ar per pastaruosius 5 metus pasikeitė?Privalomas
pažymėkite visus tinkančius atsakymų variantus
Jūs esate:Privalomas
Kieks Jums metų?Privalomas
Koks yra Jūsų išsilavinimas?Privalomas
Kokio dydžio vidutinį mėnesinį atlyginimą gaunate (įskaitant reguliarias priemokas bei priedus)
Atsakymas nėra privalomas
Ar Jūsų įmonėje/organizacijoje veikia profesinė sąjunga?Privalomas
Ar Jūsų įmonė/organizacija turi kolektyvinę sutartį su profesinėmis sąjungomis?
Jei Jūsų įmonėje/organizacijoje neveikia profesinė sąjungą, šį klausimą praleiskite
Kokios yra pagrindinės įmonės/organizacijos problemos/sunkumai?Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Verslo informacijos
Prekybos paslaugos
Konkurencija vidaus rinkoje
Konkurencija eksporto rinkoje
Darbo jėgos kokybė
Darbo jėgos trūkumas
Darbo produktyvumas/našumas
Prieiga prie technologijų/galimybė naudotis moderniomis technologijomis
Darbo sąnaudos
Gamybos medžiagų sąnaudos, energija
Apyvartinių lėšų stoka
Skolos kreditoriams
Kokie pokyčiai yra planuojami Jūsų įmonėje/organizacijoje per ateinančius dvejus metus?Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Ketiname vykdyti (jau pradėta vykdyti) reorganizaciją, kurios tikslas optimizuoti struktūrinių padalinių ir personalo skaičių
Mūsų įmonė/ organizacija ketina plėstis, steigti naujus struktūrinius padalinius, įdarbinti naujus darbuotojus
Mūsų organizacijoje/ įmonėje jokie pokyčiai nenumatyti
Turime parengę ir vykdome personalo vystymo strategiją (pvz. auginame potencialius lyderius, turime vadovų ir specialistų rezervą, organizacinio ir individualaus mokymo planus ir kt)
Iš visų įdarbintų darbuotojų Jūsų įmonėje/organizacijoje, kokią dalį sudaro (proc.) 18-29 metų asmenys?Privalomas
procentai
Iš visų įdarbintų darbuotojų Jūsų įmonėje/organizacijoje, kokią dalį sudaro (proc.) 18-29 metų vyrai?Privalomas
procentai
Iš visų įdarbintų darbuotojų Jūsų įmonėje/organizacijoje, kokią dalį sudaro (proc.) 18-29 metų moterys?Privalomas
procentai
Iš visų įdarbintų darbuotojų Jūsų įmonėje/organizacijoje, kokią dalį sudaro (proc.) vyresni nei 29 metų asmenys?Privalomas
procentai
Iš visų įdarbintų darbuotojų Jūsų įmonėje/organizacijoje, kokią dalį sudaro (proc.) vyresni nei 29 metų vyrai?Privalomas
procentai
Iš visų įdarbintų darbuotojų Jūsų įmonėje/organizacijoje, kokią dalį sudaro (proc.) vyresnės nei 29 metų moterys?Privalomas
procentai
Iš visų įdarbintų darbuotojų Jūsų įmonėje/organizacijoje, kokią dalį sudaro (proc.) administracijos/vadovaujantys darbuotojai?Privalomas
procentai
Iš visų įdarbintų darbuotojų Jūsų įmonėje/organizacijoje, kokią dalį sudaro (proc.) specialistai/profesionalai?Privalomas
procentai
Iš visų įdarbintų darbuotojų Jūsų įmonėje/organizacijoje, kokią dalį sudaro (proc.) fizinį/nekvalifikuotą darbą dirbantys darbuotojai?Privalomas
procentai
Kokia dalis darbuotojų organizacijoje turi aukštąjį išsilavinimą?Privalomas
įrašykite procentą
Darbuotojų amžiaus virdurkis organizacijoje yra:Privalomas
metai
Jūsų įmonės/organizacijos vadovų korpusas yra:Privalomas
Kaip Jūsų organizacijoje/įmonėje yra užpildomos administracijos darbuotojų/ vadovų laisvos darbo vietos?Privalomas
Trumpai parašykite
Kaip Jūsų organizacijoje/įmonėje yra užpildomos profesionalų/specialistų laisvos darbo vietos?Privalomas
Trumpai parašykite
Kaip Jūsų organizacijoje/įmonėje yra užpildomos fizinį darbą dirbančių asmenų laisvos darbo vietos?Privalomas
Trumpai parašykite
Kokios srities specialistų labiausiai trūksta Jūsų įmonei/organizacijai?Privalomas
Trumpai parašykite
Kokias pagrindines problemas įvardintumėte įdarbinant Jums reikalingus darbuotojus savo įmonėje/organizacijoje?Privalomas
Trumpai parašykite
Ar šiuo metu Jūsų organizacijoje/įmonėje yra laisvų darbo vietų?Privalomas
Kiek laisvų darbo vietų turite šiuo metu?
Jei Jūsų įmonėje/organizacijoje šiuo metu nėra laisvų darbo vietų, šį klausimą praleiskite
Gal galite nurodyti darbatinius darbo pasiūlymus jūsų įmonėje/organizacijoje?
Jei Jūsų įmonėje/organizacijoje šiuo metu nėra laisvų darbo vietų, šį klausimą praleiskite.Nurodykite pareigos,siūlomas atlyginimas ir darbo sutarties pobūdis (nuolatinė/terminuota/ valandinis darbas ir t.t.). Nurodykite ne daugiau tris darbo pasiūlymus.
Ar turite faktinės jaunų darbuotojų/jaunų specialistų įdarbinimo patirties?Privalomas
Kokia yra faktinė jaunų darbuotojų/jaunų specialistų darbo Jūsų organizacijoje patirtis?
Trumpai parašykite. Jei neturite faktinės jaunų darbuotojų/specialistų įdarbinimo patirties, šį klausimą praleiskite
Kalbant apie jaunų darbuotojų/jaunų specialistų įdarbinimą, ką galėtumėte paminėti pozityvaus, gero? Kokias pagridnines problemas galėtumėte įvardinti?
Trumpai parašykite. Jei neturite faktinės jaunų darbuotojų/specialistų įdarbinimo patirties, šį klausimą praleiskite
Kaip reikėtų tobulinti/gerinti jaunų darbuotojų/jaunų specialistų įdarbinimą Jūsų įmonėje ar organizacijoje? Kokius pasiūlymus galėtumėte pateikti?
Trumpai parašykite. Jei neturite faktinės jaunų darbuotojų/specialistų įdarbinimo patirties, šį klausimą praleiskite
Kas Jums svarbu įdarbinant jaunus darbuotojus/jaunus specialistus Jūsų įmonėje ar organizacijoje?
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Įgytas aukštasis išsilavinimas
Įgyta darbo rinkoje paklausi profesija
Informacinių technologijų įgūdžiai
Aukšta profesinė kvalifikacija ir kompetencija
Darbo patirtis
Užsienio kalbų mokėjimas
Lyderio bruožai
Verslumas
Bendravimo įgūdžiai
Komandinio darbo įgūdžiai
Reprezentatyvi išvaizda
Asmeninės ambicijos
Darbuotojo lytis
Darbuotojo amžius
Darbuotojo šeimyninė padėtis
Vaikų skaičius
Jūsų nuomone, kas jauniems darbuotojams svarbiausia būsimame darbe?Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Aukštas darbo prestižas/statusas visuomenėje
Darbas labai fvertinamas visuomenėje
Darbas, leidžiantis pritaikyti įgūdžius ir sugebėjimus
Geras materialinis atlygis už darba
Geros darbo sąlygos
Galimybė bendrauti su žmonėmis
Optimalus darbo tempas
Būti patenkintam savo darbu
Galimybė realizuoti save, pasireikšti ir tobulėti
Galimybė užsidirbti daug pinigų
Suteikiantis galimybę derinti šeimyninius ir profesinius vaidmenis
Pastovus/nuolatinis darbas
Paaukštinimo/karjeros galimybės
Galimybė dalyvauti sprendimų priėmime
Gera atmosfera darbe
Kūrybiškumas
Darbas neturėtų būti sunkus fiziškai
Saugumas, rizikos nebuvimas
Autonomija/atsakomybė
Darbas turėtų būti įdomus, nerutininis
Darbas neturėtų būti labai sunkus ir alinantis
Įdomus darbas
Galimybė dirbti savarankiškai, be priežiūros
Ar Jūsų įmonė/organizacija priima studentus į praktikas?Privalomas
Kokia yra faktinė praktikantų darbo Jūsų įmonėje/organizacijoje patirtis?
Trumpai parašykite. Jei Jūsų organizacija nepriima studentų į praktikas, šį klausimą praleiskite
Kalbant apie praktikantų darbą Jūsų įmonėje/organizacijoje, ką galėtumėte paminėti pozityvaus, gero? Kokias pagrindines problemas galėtumėte įvardinti?
Trumpai parašykite. Jei Jūsų organizacija nepriima studentų į praktikas, šį klausimą praleiskite
Kaip reikėtų tobulinti praktikas/ praktikų organizavimą? Kokius pasiūlymus galėtumėte pateikti?
Trumpai parašykite. Jei Jūsų organizacija nepriima studentų į praktikas, šį klausimą praleiskite
Ar Jūsų organizacijoje yra dirbančių studentų?Privalomas
Kaip Jūsų įmonėje/organizacijoje vertinamas darbo ir studijų derinimas:
Jei jūsų organizacijoje nėra dirbančių studentų, šį klausimą praleiskite
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Tikimybę, kad mūsų organizacijoje bus įdarbintas studijuojantis asmuo, yra minimali
Besimokantys/studijuojantys darbuotojai mūsų organizacijoje vertinami nepalankiai
Besimokantys/studijuojantys darbuotojai negalės tinkamai atlikti savo pareigų
Diplomą įgijęs darbuotojas ims pretenduoti į didesnį atlyginimą
Masinio aukšojo mokslo sąlygomis diplomo įgijimas dar negarantuoja tinkamo išsilavinimo ir realių kompetencijų
Sumažės darbingumas ir rezultatai, kadangi studijos atims iš darbuotojo daug laiko ir dvasinių išteklių
Darbuotojas ims pretenduoti į aukštesnes pareigas
Gavęs diplomą darbuotojas pradės ieškotis geresnio darbo, "išsines" į kitą organizaciją žinias bei paslaptis
Mūsų įmonėje/organizacijoje sudaroma galimybė derinti darbą ir studijas
Mūsų organizacijoje/įmonėje yra nemažai dirbančių studentų. Ateityje jiems sudaromos galimybės užimti aukštesnes pareigas
Pažymėkite savo pritarimą (arba nepritarimą) patiektiems teiginiams:
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Įdarbinti savo organizacijoje/įmonėje labai jaunus asmenis mes privengiame
Noriai įdarbiname/įdarbintume mūsų įmonėje/organizacijoje gerai užsirekomendavusius praktikantus
Vengiame įdarbinti ,,ką tik iškeptus“ absolventus, diplomantus, asmenis neturinčius darbo patirties
Nesvarbu į kokias pareigas, bet mes stengiamės įdarbinti tik išsilavinusius ir diplomuotus asmenis
Priimame į darbą labai jaunus žmones (jaunus specialistus), nes jie neturi neigiamos darbo patirties
Darbuotojus, kurie neturi neigiamos darbo patirties, galima ugdyti pagal mūsų organizacijos kultūrą ir poreikius
Pirmiausiai į darbą yra priimami tie, kurie nekelia ypatingų reikalavimų ir sutinka dirbti už minimalią algą
Vengiame įdarbinti jaunas moteris specialistes arba moteris, turinčias mažamečių vaikų
Įdarbindami pirmenybę teikiame pretendentams, turintiems darbinę ir gyvenimo patirtį (ne jaunesnius nei 30-35 metų asmenis)
Pirmenybė teikiama pretendentams, kurie turi darbo patirties užsienyje
Mūsų įmonėje/organizacijoje numatomi jauno darbuotojo pažangos vertinimo principai
Numatomos jauno darbuotojo ir įmonės/organizacijos atsakomybės ribos
Apibrėžiami jauno darbuotojo trumpalaikiai ir ilgalaikiai karjeros vystymo planai
Atėjęs dirbti į organizaciją, jaunas darbuotojas supažindinamas su darbo užmokesčio sistema
Naujokams mūsų organizacijoje skiriamas specialus dėmesys, yra sukurta naujų darbuotojų adaptacijos sistema
Pavestam darbui atlikti naujam darbuotojui laiku suteikiama visa reikalinga informacija
Jauniems darbuotojams suteikiamos puikios galimybės kelti kvalifikaciją
Kiekvienam jaunam darbuotojui pradėjusiam dirbti mūsų įmonėje/organizacijoje yra priskiriamas kuratorius/globėjas
Paprastai naujiems darbuotojams taikome bandomąjį laikotarpį
Su nauju darbuotoju kuo ilgiau sudarome terminuotą darbo sutartį
Sprendimas dėl naujo darbuotojo įdarbinimo paprastai priimamas kolegialiai, pasitarus
Sprendimą dėl naujo darbuotojo (darbuotojų) įdarbinimo paprastai priima organizacijos/įmonės vadovas
Įdarbinant jaunus darbuotojus mūsų įmonėje/organizacijoje:Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Mums nesvarbu diplomai, svarbiausia, ką asmuo realiai sugeba dirbti
Gilinamasi į būsimo darbuotojo interesus, poreikius, lūkesčius (dėl darbo sąlygų, karjeros planų, galimybės derinti darbą ir studijas, dėl lankstaus darbo grafiko)
Detaliai pasidomima pretendento asmenybe, diplomais, darbine patirtimi ir kt.
Norima, kad būsimas darbuotojas mokėtų užsienio kalbas, dirbti kompiuteriu, turėtų vairuotojo pažymėjimą
Svarbu, kad būsimas darbuotojas gebėtų sparčiai mokytis darbo vietoje
Svarbu, kad būsimas darbuotojas būtų kūrybingas, generuotų idėjas, o ne tik sugebėtų dirbti pagal šabloną
Būsimas darbuotojas turėtų būti savarankiškas
Įdarbinant mums svarbu būsimo darbuotojo valia ir motyvacija
Svarbu turėti rekomendaciją iš asmenų ar organizacijų, kuriomis mūsų organizacija pasitiki
Svarbiausia būsimo darbuotojo kompetencija, gebėjimas užduotis atlikti sparčiau nei kiti pretendentai
Svarbu, kad būsimas darbuotojas būtų nekonfliktiškas, sutiktų dirbti viršvalandžius
Pažymėkite savo pritarimą (arba nepritarimą) pateiktiems teiginiams:Privalomas
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Mes pasitikime darbo birža ir naudojamės jos paslaugomis
Paprastai naudojamės privačių personalo atrankos bendrovių paslaugomis
Turime savo personalo tarnybą, kuri dažniausiai pati pajėgia rasti ir atsirinkti darbuotojus
Apie tai, kad ieškome darbuotojo, informuojame savo profsąjungos padalinį
Apie tai, kad ieškome darbuotojo, informuojame šakinę/sektoriaus profsąjungą
Tinkamo žmogaus pirmiausia dairomės savo organizacijos viduje, prireikus apmokome, kad pasirengtų pareigoms
Organizacijoje, padalinyje detaliai apmąstoma, kokio naujo darbuotojo mums reikia, ką jis turi mokėti ir sugebėti
Prireikus, perviliojame reikiamą darbuotoją iš kitos organizacijos
Paskelbiame skelbimus spausdintinėje ir elektroninėje žiniasklaidoje
Noriai priimame naujus žmones iš kitų organizacijų, sektorių, svetimų aplinkų ir tikimės, kad jie įneš „naujų vėjų“
Apie reikalingus darbuotojus paskelbiame savo organizacijos interneto svetainėje
Kokios yra jauno neįgalaus asmens įsidarbinimo galimybes Jūsų atstovaujamoje įmonėje/organizacijoje?Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Negalią turintis kandidatas turi lygias galimybęs įsidarbinti organizacijoje kaip ir visi kiti pretendentai
Gauti darbą didesnę galimybę turi nebent tik lengvą negalią turintis potencialus darbuotojas
Negalią turintis darbuotojas nėra labai naudingas organizacijai
Psichinę negalią turintis asmuo praktiškai neturi galimybių įsidarbinti mūsų organizacijoje
Negalią turintis darbuotojas reikalauja papildomų priemonių ir sąlygoja didesnes išlaidas organizacijai
Negalią turintis darbuotojas dažniausiai nėra pilnavertis komandos narys
Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Europos šalių, jaunimo įsidarbinimas yra remiamas: darbdaviams skiriamos dotacijos, taikomos mokesčių lengvatos ir pan. Kaip vertinate tokias priemones ir pastangas?Privalomas
Trumpai parašykite
Ar Jūs esate informuotas apie jaunimo įdarbinimo rėmimo priemones?Privalomas
Ar Jūs arba Jūsų organizaciją atstovaujantis personalo specialistas, norėtumėte daugiau informacijos jaunimo įsidarbinimo rėmimo klausimais?Privalomas
Ar taikote Jaunimo įsidarbinimo ir užimtumo priemones savo organizacijoje?Privalomas
Kokias Jaunimo įdarbinimo ir užimtumo priemones taikote (ar taikėte) savo organizacijoje?
Trumpai parašykite. Jei savo organizacijoje ne taikote įsidarbinimo ir užimtumo priemonių, šį klausimą praleiskite
Ar norėtumėte taikyti Jaunimo įdarbinimo ir užimtumo priemones ateityje?Privalomas
Kaip vertinate Jaunimo įdarbinimo ir užimtumo priemones?Privalomas
Gali būti, jog anketoje liko nepaminėti svarbūs klausimai. Pasidalinkite savo rūpesčiais ir problemomis, pateikite pasiūlymus
Atsakymas nėra privalomas