Autorius: zivilekavaliauskaite

Socialinės reklamos, skatinančios nevairuoti išgėrus, ypatumai

Results203
Gerb. Respondente, Esu Živilė Kavaliauskaitė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Fotografijos technologijų specialybės 3-io kurso studentė. Rašau diplominį darbą apie socialinės reklamos fotografavimo ypatumus. Šiuo metu atlieku taikomajį tyrimą, padėsiantį sudaryti socialinės reklamos, prieš vairavimą išgėrus, fotografavimo planą. Būčiau labai dėkinga, jeigu padėtumėte man užpildydami šią anketą.   Anketoje nėra teisingų ar klaidingų atsakymų, todėl rinkitės tą atsakymo variantą, kuris labiausiai tinka Jums. Anketos atsakymai nėra viešai skelbiami ir bus naudojami tik surinktai medžiagai apibendrinti bei išanalizuoti.    

Socialinės reklamos prieš smurtą ypatumai

Gerb. Respondente, mes: Viktorija Cesevičiūtė, Diana Grigaravičiūtė, Živilė Kavaliauskaitė, Diana Petniūnaitė ir Breta Zamblauskaitė, esame Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Fotografijos technologijų specialybės 3-io kurso studentės. Atliekame taikomajį tyrimą, padėsiantį sudaryti socialinės reklamos smurto tematika fotografavimo planą. Būtume labai dėkingos, jeigu padėtumėte mums užpildydami šią anketą.   Klausimynuose nėra teisingų ar klaidingų atsakymų, todėl rinkitės tą atsakymo variantą, kuris labiausiai tinka Jums. Kiekvienam klausimui pasirinkite tik po vieną atsakymą.