Autorius: valerija,andzijavskaja

Apklausa kelionių agentūros UAB „Pramogų vėjas“ produktų pardavimo skatinimo įvertintinimui

 Esu Vilniaus kolegijos Turizmo vadybos trečio kurso studentė ir atlieku tyrimą savo Baigiamąjam darbui.Tyrimo tikslas: Ištirti aktyvių ir potencialių kelionių agentūros „Pramogų vėjas“ paslaugų vartotojų nuomones dėl produktų pardavimo skatinimo, siekiant parengti šios įmonės populiarinimo veiksmų planą.Tyrimo medžiaga bus panaudota tik rašant Baigiamąjį darbą. Visa informacija bus pateikta, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

Чернобыль новая тенденция в туризме

На сегодняшнии день к эксклюзивному  необычному туристическому маршруту мы можем отнясти Чернобыль, который в последнее время становить очень популярным. Чернобыльская зона отчуждения стала популярным объектом посещения: как легальных экскурсий, так и нелегальных проникновений.