Autorius: ritreme

Šešėlinė ekonomika Lietuvos žemės ūkio sektoriuje

Gerbiamas (-a) Respondente,Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad sutikote atsakyti į šios anketos klausimus.Mykolo Romerio universiteto mokslininkės doc. dr. Rita Remeikienė ir prof. dr. Ligita Gasparėnienė rengia mokslo monografiją „Šešėlinė ekonomika Lietuvos žemės ūkio sektoriuje“, kurios tikslas – nustatyti priežastinius šešėlinę ekonomiką skatinančius veiksnius Lietuvos žemės ūkio sektoriuje. Jūsų dalyvavimas tyrime yra itin svarbus.  Jeigu pageidausite, Jums bus pateikti tyrimo rezultatai.Samprata:Šešėlinę ekonomiką žemės ūkyje galima apibrėžti kaip veiklą, apimančią žemės ūkio produktų gamybą ir apdorojimą, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą, maisto produktų gamybą ir šių produktų realizavimą, paskirstymą, vartojimą, o taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą (išskyrus maisto produktų gamybą iš ne savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų ir šių produktų realizavimą), kai visa tai nėra vykdoma pagal formalius įstatymus bei nėra fiksuojama valstybinių reguliavimo institucijų.

Dėl Kauno Suzukio pradinės mokyklos tapimo Progimnazija

Results236
Gerb. Tėveliai,Kauno Suzukio pradinės mokyklos vienas iš siekių – tapti Progimnazija. Jūsų nuomonė šiuo klausimu itin svarbi, todėl prašome visų aktyviai dalyvauti apklausoje. Nuo atsakytų anketų skaičiaus priklausys tolimesnis siekio įgyvendinimas. Anketos užpildymas užtruks lygiai 1,5 minutės, o tikėtinas rezultatas – vaikų ugdymas pagal Suzukio metodiką iki 8 klasės.Iš anksto dėkoju už skirtą laiką, anketa yra anoniminė.Anketos sudarytoja Rita Remeikienė (2 klasės mokinio mama), esant poreikiui galite su manimi susisiekti asmeniškai (861624114).

Skaitmeninės šešėlinės ekonomikos lygis ir sritys

Gerb. VMI Kontrolės departamento darbuotojai,Šiuo metu vykdome LMT mokslininkų grupės projektą „Skaitmeninė šešėlinė ekonomika“. Projekto vienas iš uždavinių yra atlikti statistinę skaitmeninės šešėlinės ekonomikos duomenų analizę ir modeliavimą, nustatant sritis, kuriose fiksuotinas didžiausias skaitmeninės šešėlinės ekonomikos augimo mastas.Naudojamos sąvokos:Tradicinė šešėlinė ekonomika - procesai, vykstantys teisės normomis reguliuojamoje rinkoje, kuriais daromas neigiamas poveikis valstybės mokestinėms pajamoms, ir apimantys priešingas teisei veikas, kuriomis vengiama mokestinių prievolių ar siekiama kitokios neteisėtos mokestinės naudos.„Skaitmeninė šešėlinė ekonomika“ apima nelegalias veiklas, tokias kaip skaitmeninio pobūdžio paslaugos ir prekių/paslaugų pardavimas internete, kurias vykdydami ūkio subjektai pažeidžia galiojančio teisinio reguliavimo normas, siekdami neteisėtos abipusio intereso materialinės naudos, išimtinai naudojant el. erdvę.El. erdvė yra įvardijama atskirais terminais, tokiais, kaip „internetas“, „kibernetinė erdvė“; „Elektroninė aplinka“. Visi šie terminai susiję su materialios išraiškos neturinčia virtualia erdve, sukurta pasinaudojant technologijomis. Tokios erdvės padedami pasaulinės rinkos dalyviai gali bendrauti tarpusavyje tiesiogiai (online), nors ir būdami skirtingose pasaulio vietose.Internetas – tai „tinklų tinklas“, kuris jungia daugybę kompiuterių visame pasaulyje ir leidžia apsikeisti informacija tarp įvairių valstybių. Toks tinklas leidžia žymiai sumažinti bendradarbiavimo išlaidas asmenims, esantiems skirtingose pasaulio šalyse. Kibernetinėje erdvėje informacija gali keliauti nepaisydama sienų. Iš anksto dėkojame, už atsakymus,Pagarbiai,Rita Remeikienė

Skaitmeninė šešėlinė ekonomika

Sveiki,šiuo metu vykdomas nacionalinis mokslo projektas "Skaitmeninė šešėlinė ekonomika", kurio tikslas išsiaiškinti skaitmeninės šešėlinės ekonomikos paplitimo mastą Lietuvoje. Labai prašytumėme sudalyvauti apklausoje, tai užtruktų tik 5 minutes. Iš anksto dėkojame.Rita Remeikienė