Autorius: projektaiinfo1

Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ (VVG) Molėtų rajono savivaldybės kaimo gyventojų poreikių tyrimas

294
Siekiant išsiaiškinti esamą Molėtų rajono socialinę-ekonominę situaciją bei gyventojų irorganizacijų poreikius, Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) atlieka situacijos ir poreikių tyrimą.Anketos duomenys bus naudojami rengiant 2023–2027 metų Molėtų rajono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS), apibrėžiant jos tikslus, išskiriant stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, numatant priemones, kurių įgyvendinimui bus skiriama finansinė parama ir vėliau panaudota rajono gyventojams.Molėtų r. VVG kviečia rajono gyventojus dalyvauti rengiant 2023–2027 metų Molėtų rajono vietos plėtros strategiją ir prašo Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus.Anketa yra anoniminė. Prašome atidžiai perskaityti anketinius klausimus ir pažymėti Jums priimtiniausią variantą.Jei manote, kad reikalingas platesnis atsakymas, prašome įrašyti savo nuomonę.Atsakymų lauksime iki 2023 m. kovo 8 d.

Fizinio aktyvumo įpročiai

Sportas – ne tik sveikatos, bet ir žinių šaltinis! Svarbų vaidmenį visuomenės sveikai gyvensenai turi informacijos apie sportą sklaida, o žinios apie fizinį aktyvumą padeda geriau suvokti sporto naudą, motyvuoti sportuoti ir gyventi sveikiau. Todėl VšĮ „Sporto leidinių grupė“, įgyvendindama projektą „Sportas“ – sveikatos ir žinių šaltinis visiems“ siekia skatinti visuomenės švietimą reguliaraus sportavimo ir viso gyvenimo fizinio aktyvumo klausimais. Tai daroma per visuomenės informuotumo ir motyvacijos didinimo kampanijas naujienų portale sportas.info ir Facebook socialiniame tinkle.Viena iš numatytų projekto priemonių – reguliarių gyventojų apklausų apie fizinio aktyvumo įpročius ir jų pokyčius atlikimas. Kviečiame sudalyvauti trumpoje apklausoje, taip prisidedant prie gyventojų sveikos gyvensenos įpročių tyrimo.Apklausa yra anoniminė. Jūsų atsakymai yra konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams.Projektas „Sportas“ – sveikatos ir žinių šaltinis visiems“, įgyvendinamas VšĮ „Sporto leidinių grupė“, bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.