Autorius: mirkute11

Koferdamo naudojimas odontologijos studentų ir odontologų praktikoje

Results104
Sveiki! Esu IV kurso VU MF OI studentė ir rašau baigiamąjį magistrinį darbą tema „Koferdamo naudojimas odontologijos studentų ir odontologų praktikoje“.Šiuo metu vykdau anoniminę anketinę apklausą, kurios tikslas – ištirti ir palyginti koferdamo sistemos naudojimą odontologijos studentų ir odontologųpraktikoje. Ši anketa skirta BPG odontologams ir endodontologams.Tyrimo duomenys bus panaudoti tik studijų tikslams. Apklausa - anoniminė. Anonimiškumas ir gautų duomenų konfidencialumas garantuojamas. Jūsų nuomonė labai svarbi. Dėkoju už atsakymus ir skirtą laiką.