Autorius: maciulisedgaras

SKAITMENINIO MARKETINGO PRIEMONIŲ SVARBA ELEKTRONIKOS PREKIŲ PIRKIMUI INTERNETE

Results411
Gerb. respondente, esu Kauno kolegijos Verslo fakulteto PM8 studijų programos studentas. Šiuo metu atlieku tyrimą, kurio tikslas – nustatyti vartotojams aktualias skaitmeninio marketingo priemones perkant elektronikos prekes internete. Jūsų nuomonė  yra labai svarbi. Anketa yra anoniminė. Prašome  atsakyti į visus anketos klausimus. Apklausos rezultatai bus panaudoti taikomajame tyrime ir pateikti tik suvestiniais skaičiais. Perskaitykite žemiau pateiktus klausimus ir pažymėkite ,,X” pasirinktą atsakymo variantą (-us).