Autorius: loremay

Vadovo asmenybė: kas svarbu?

Vilniaus universiteto psichologijos specialybės studentė atlieka apklausą, kuria siekiama išsiaiškinti, kaip žmonės suvokia vadovaujančius asmenis organizacijose. Apklausos metu surinkti duomenys bus naudojami rašant kursinį darbą. Pristatant rezultatus bus naudojami tik apibendrinti visų dalyvių atsakymai. Garantuoju Jūsų duomenų konfidencialumą. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus.

Požiūris į vadovaujantį asmenį: kas svarbu?

Vilniaus universiteto psichologijos specialybės studentė atlieka apklausą, kuria siekiama išsiaiškinti, kaip žmonės suvokia vadovaujančius asmenis organizacijose. Apklausos metu surinkti duomenys bus naudojami rašant kursinį darbą. Pristatant rezultatus bus naudojami tik apibendrinti visų dalyvių atsakymai. Garantuoju Jūsų duomenų konfidencialumą.

Priimamų sprendimų ypatumai

Results41
Vilniaus universiteto psichologijos specialybės trečio kurso studentė atlieka apklausą, kuria siekiama išsiaiškinti šiuo metu studijuojančių jaunų žmonių (18-27m.) priimamų sprendimų ypatumus. Apklausos metu surinkti duomenys bus naudojami atliekant socialinės psichologijos seminarų praktinę užduotį. Pristatant rezultatus bus naudojami tik apibendrinti visų dalyvių atsakymai. Garantuoju Jūsų duomenų konfidencialumą. Iš anksto dėkoju už anketos pildymui skirtą laiką.