Autorius: lm0

Conflicts ruling in International Companies

The MA student from Lithuania of Kaunas Faculty of Humanities of Vilnius University conducts research into international culture management, based on G. Hofstede’s cultural classification model (power distance, uncertainty avoidance, individualism – collectivism, masculinity – femininity, longs term and short term orientation) which will help to identify conflicts in international companies. If you are interested, you can find more information about G. Hofstede and his research at www.geert-hofstede.com. The object of the thesis is Conflicts in International Companies. Please answers the questions below and share your opinion about this topic.

Konfliktų valdymas tarptautinėse kompanijose

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studentė - magistrantė atlieka tyrimą tarptautinės kultūros vadybos tema, remiantis G. Hofstede kultūrų klasifikavimo modeliu (galios distancija, neapibrėžtumo vengimas, individualizmas - kolektyvizmas, vyriškumas - moteriškumas, ilgalaikė - trumpalaikė orientacija), kuris padės atskleisti konfliktus tarptautinėse kompanijose. Informacija besidomintiems apie G.Hofstede ir jo tyrimą : www.geert-hofstede.com, www.mediabv.lt/res_zinpr_det. php?id=14189 . Darbo objektas – Konfliktai tarptautinėse kompanijose. Maloniai prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus.

Stresas darbe

Esu Vilniaus Universiteto Kauno Humanitarinio Fakulteto sudentė, atlieku tyrimą organizacinio streso įtakos darbo efektyvumui darbe nustatyti. Ši anketa padės išsiaiškinti ar įmonėse yra patiriamas stresas, kaip tai įtakoja darbo efektyvumą, kaip tai paveikia darbuotojus, kokių motyvacijos priemonių darbdaviai imasi.