Autorius: lairam

Moksleivių tyrimas

Gerbiamieji mokiniai, Jūsų atsakymai padės sužinoti kokią įtaką socialinė aplinka daro paauglių vertybinių orientacijų formavimuisi. Tyrimą atlieka Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto studentė. Rezultatai padės išsiaiškinti vertybinių orientacijų struktūrą bei socialinės aplinkos jai poveikį. Prašau atsakyti į pateiktus klausimus ir pasirinktą atsakymą (-us) pažymėti (X). Anonimiškumas garantuojamas.