Autorius: kristea606

Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vertinimas

Results95
Gerb. Respondente,esu Mykolo Romerio universiteto magistrantė. Atlieku tyrimą kurio tikslas yra įvertinti Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamas ir išlaidas atskleidžiant probleminius aspektus ir pateikiant jų sprendimo būdus.Ši anketa yra anoniminė, tyrimo rezultatai bus panaudoti tik magistro baigiamajam darbui. Prašau atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Ačiū už Jūsų skirtą laiką!