Autorius: jablonskaitekristina

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Archyvo skyriaus Archyvinių pažymų išdavimo paslaugos kokybės vertinimas

Gerbiamas respondente, maloniai kviečiu Jus dalyvauti tyrime, kurio tikslas išsiaiškinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Archyvo skyriaus (toliau – savivaldybės Archyvo skyrius) archyvinių pažymų išdavimo paslaugos kokybę. Jūsų nuomonė ir dalyvavimas šiame tyrime padės įvertinti Archyvo skyriaus teikiamų informacinių paslaugų kokybę. Apklausa yra anoniminė. Gauti atsakymai bus panaudoti apskaičiuojant teikiamų informacinių paslaugų kokybę SERVQUAL metodikos pagalba. Atsakydami į klausimus atkreipkite dėmesį, kad yra vertinami Lūkesčiai (ko jūs tikėjotės iš teikiamos paslaugos, dar prieš ją pasinaudojant) ir Pasitenkinimas (Jūsų nuomonė jau po paslaugos gavimo).Dėkoju Jums už pateiktus atsakymus.Apklausą atlieka Šiaulių valstybinės kolegijos II kurso Informacijos valdymo studijų programos studentė Kristina Jablonskaitė. 

Maistas į namus ir jo pakuotė

Results162
Sveiki, esame Vilniaus kolegijos studentės. Kviečiame Jus sudalyvauti trumpoje apklausoje, kuria siekiame išsiaiškinti kaip dažnai klientai užsisako maistą į namus ir ar atkreipia dėmesį, kokioje pakuotėje jis pateikiamas.