Autorius: ingonas

Strateginio planavimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo įtaka verslo procesams

Results50
Esu Vilniaus Universiteto Verslo vystymo krypties studentė ir atlieku magistro baigiamojo darbo tyrimą apie strateginio planavimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo įtaka įmonėse vykdomiems verslo procesams. Anketa yra anoniminė. Prašau perskaičius klausimą pasirinkti jūsų nuomonei artimiausią vertinimą. Iš anksto dėkoju!