Autorius: brigitab

Bankai ir kredito unijos

Gerbiamas respondente, Šia anketa, siekiama išsiaiškinti žmonių nuomonę apie bankus ir kredito unijas Lietuvoje, bei jų teikiamas paslaugas. Tyrimo metu gauti duomenys bus naudojami anonimine bei apibendrinta forma diplominiam darbui. Prašau nuoširdžiai atsakyti į anketos klausimus.