Autorius: beta06

Klientų aptarnavimo kokybės tobulinimas restorane ,,Charlie Pizza" Klaipėdoje

Results106
Laba diena,Esu Gabrielė Starkutytė, Klaipėdos valstybinės kolegijos turizmo ir poilsio studijų krypties 3 kurso studentė. Dėkoju, kad sutikote dalyvauti apklausoje. Atliekamas tyrimas, kurio tikslas – įvertinti klientų aptarnavimo kokybę restorane ,, Charlie Pizza”. Tuo tikslu ketinu atlikti anoniminę apklausą ir remdamasi šia informacija parengti tyrimo ataskaitą. Tyrime dalyvauja tik asmenys, bent kartą lankęsi ,,Charlie Pizza“. Jūsų dalyvavimas šiame tyrime yra laisvanoriškas: galite pasitraukti iš tyrimo bet kuriuo metu dėl bet kurios priežasties, neperspėję, ir pasiimti visą apie Jus surinktą informaciją. Tyrime garantuoju konfidencialumą, duomenų privatumą. Gauti rezultatai bus interpretuojami tik tyrimo tikslais nesiekiant papildomos naudos.

Kultūriniai renginiai

Results46
Kultūrinis gyvenimas įvairiuose Lietuvos miestuose pakankamai aktyvus, tačiau pasitaiko nuomonių, teigiančių, jog nėra užtektinai įvairaus pobūdžio kultūrinių renginių, skatinančių miestiečių mentalitetą, kultūrinį mąstymą ar tiesiog patenkinančių jų poreikius bei norus. Anketa skirta sužinoti, ar tikrai kultūrinių renginių trūkumas yra labai didelis, kokių labiausiai pageidaujama renginių ir kokie yra gyventojų įpročiai šiuo klausimu.