Autorius: augustasbuzarevicius

Pasitenkinimo darbu klausimynas

Gerbiamas respondente,Mykolo Romerio universiteto studentas atlieka pasitenkinimo darbu tyrimą. Juo siekiama nustatyti pagrindinius elementus, kurie lemia pasitenkinimą darbu. Nuoširdžiai atsakydami į anketos klausimus, Jūs suteiksite reikiamą informaciją ir prisidėsite prie mokslinių atradimų bei įžvalgų pasitenkinimo darbu srityje atradimo. Prašome nerašykite savo vardo ar kontaktinės informacijos klausimyne. Ši apklausa yra anoniminė, bus naudojami tik statistiškai apibendrinti anketos duomenys.