Autorius: aivgint2012

Regioninio laikraščio „Telšių žinios“ turinio analizė

Results103
Esu Klaipėdos universiteto žurnalistikos studijų paskutinio kurso studentė ir savo baigiamąjame darbe atlieku laikraščio „Telšių žinios“ turinio analizę. Prašau visų respondentų, gyvenančių Telšių rajone ir nors kartą skaičiusių šį laikraštį užpildyti anketą, nes gauti rezultatai reikalingi norint išsiaiškinti, ar laikraštis patenkina skaitytojų lūkesčius bei ištirti „Telšių žinių“ turinį remiantis auditorijos nuomone. Apklausa yra anoniminė, duomenys bus panaudoti tik moksliniams tikslams (baigiamąjame darbe). Dėkoju už atsakymus.