Autorius: Val2x

Lietuvos futbolo žiūrovų elgsenos ypatumai

Results191
Esu Sporto vadybos studentas iš UCN. Atlieku tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti respondento požiūrį į sportą, laisvalaikį, apsipirkimo procesą ir veiksnius, įtakojančius futbolo varžybų lankymą. Nuoširdūs atsakymai padės suvokti sporto renginių žiūrovų elgsenos ypatumus ir nustatyti sporto paslaugos teikimo tobulinimo kryptį